Evenimente diseminare PRO-motion

Proiectul PRO-motion s-a încheiat cu 3 evenimente de diseminare:

Workshop

în cadrul Conferinţei de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare Personală Unificatoare

Aici și acum privind spre viitor: tranziții terapeutice, integrare și dezvoltare

Ediţia a XIII-a, 08-10 Decembrie 2023

organizată de Societatea de Psihoterapie Experienţială Română (Institutul SPER) în colaborare cu Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Departamentul de Psihologie Aplicată și Psihoterapie și Laboratorul de Cercetare şi Formare în Psihoterapie Experienţial Umanistă Unificatoare, Evaluare Clinică şi Dezvoltare Personală (LPEU).

Pregătire pentru studenții Universitatii din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

În cadrul programului de practică psihologică, conform protocolului încheiat.

Eveniment de diseminare

Desfășurat în data de 9 ianuarie 2024 la Hotel Mercure, bd. Mircea Vodă 28, București

Program:

 • 9.30 welcome coffee, înregistrare participanți;
 • 10.00 deschidere, prezentare proiect, workshop
 • 13.00 prânz
 • 14.00 discuții, networking, Q&A
 • Închidere, eliberarea certificatelor de participare

Better mental health for youth workers better mental health for youth!

The mobility of youth workers project “Strengthening Mental Health Of Youth Workers For Better Health Care To Youth” organized in Ankara between 14-21 October with the participation of 32 youth workers from 8 countries. The goals achieved with this project were as follows.

 • -To contribute to the use of a common methodology by individuals working in this field by providing a more accurate understanding of the concepts of youth worker and youth work,
 • -To understand the concept of non-formal learning correctly and to reveal its difference from formal education,
 • -Discovering and starting to use new non-formal learning tools,
 • -Disseminating the art therapy method in youth work by teaching it to youth workers,
 • -Better understanding of the challenges faced by youth workers,
 • -Stronger awareness of the importance of mental health for youth workers through a correct understanding of the concept of mental health,
 • -Better understanding the needs of youth workers in order to protect their mental health,
 • -Better understanding of the mental problems experienced by young people,
 • -Individuals working in the youth field should acquire new knowledge and skills in order to protect their mental and physical health,
 • -Individuals working in the field of youth acquire new knowledge and skills in order to contribute to the protection of the mental and physical health of young people in their target groups,
 • -Creating a long-term partnership network between institutions working in the field of youth,
 • -Better understanding and comparison of studies carried out on mental health in the field of youth,
 • -Explaining the Erasmus+ program in detail to youth workers so that they can benefit from the Erasmus+ program more effectively,
 • -Publishing podcasts for the protection and development of mental health in the field of youth,
 • -Publishing a guidebook for the protection and development of mental health in the field of youth.

For more information you can check the project in Erasmus+ dissemination platform: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2022-3-TR01-KA153-YOU-000099468

ASPECTE PRACTICE PRIVIND NORMELE LEGALE ȘI DEONTOLOGICE ÎN EXPERTIZA PSIHOLOGICĂ.STATISTICI, ÎNTREBĂRI, RĂSPUNSURI.

ARMAND VELEANOVICI, psiholog clinician, psihoterapeut principal, doctor în psihologie, expert psiholog, vă împărtășește din experiența de membru al Comisiei de deontologie și disciplină a CPR timp de 6 ani, din care 3 ani președinte.
Are experiență relevantă în evaluarea și expertiza judiciară (pentru instanțe, parchet și poliție) și extrajudiciară a copilului abuzat, a familiilor în situații de divorț, a persoanelor care au suferit o traumă sau accident, cu activitate relevantă în instituții ale autorității locale (DGASPC) și în practică privată.
Introducere în temă: psih. ANA SIMION, psiholog clinician, membru Expert Psy.
Când? 18 noiembrie 2023, 11-13.
Platforma ZOOM.

ATENTIE, numărul maxim de participanți pe care îi permite platforma ZOOM (100) a fost atins.

În cazul în care mai sunt solicitări, vă rog să vă înscrieți in formularul de mai jos și vom relua workshop-ul cât mai curând.

https://forms.gle/rWEchHbA8M7mXtJX9

Eveniment de finalizare a proiectului Erasmus+ Hipersenzitivitatea – Modul inovator în științele umane (HSP)

Specialiștii EXPERT PSY psih. Armand Veleanovici, PhD, psih. Ana-Maria Agape, psih. Anca Oncioiu și psih. Antonia Veleanovici au prezentat realizările de pe parcursul proiectului.

ENG:

According to the purpose of the High Sensitivity – Innovative Module in Human Sciences Project EXPERT PSY held on 4th of April 2023, in Bucharest the multiplier event for the general public. As part of the high sensitivity project series, which approached the feature of sensory processing sensitivity and environmental sensitivity in children (E-MOTION Project – Potential of High Sensitivity), adults (High Sensitivity – Inovative Module in Human Sciences
Project) and employees (PRO-MOTION – Sensitive Career Management Project) we informed the public about the work of the Consortium within the second project.
During the project development and implementation, the Consortium – consisting of four partners from 4 European Union countries, namely Poland, Spain, Italy and Romania, assumed to develop several intellectual outputs and specific activities with the purpose to advance research, knowledge and support for highly sensitive people (HSP).
The multiplier event in Bucharest started with a welcome coffee and then the four spekears approached relevant topics regarding the project as will be described below. Professionals from the field of psychology as well as other fields of activity joined the event.
Psych. Armand Veleanovici introduced the main aspects regarding the Project as well as the four parteners; WSEI University from Poland, Universidad de Alicante from Spain, Citta Metropolitana di Roma Capitale from Italy and Expert Psy from Romania. Then the intellectual outputs of the project were described with their current and future status. High Sensitivity Project undertook to develop the ”Guidelines of Academic Course on High Sensitivity”, the ”High Sensitivity Course Curriculum”, ”High Sensitivity – Academic Book”, Multimedia Library covering the topic and the ”High Sensitivity Course – Introduction for Academic Staff”. Also, A. Veleanovici approached the relation of the High Sensitive project with the other two projects from the series.
Second speaker, psych. Anca Oncioiu, as part as knowledge sharing which can raise awareness about specific phenomena and influence in a positive way both work of the professionals in particular and the relationships between people in general, went deeper into the issue of high sensitivity, on how the need for these projects arose and how specific, particular difficulties may be overcomed through their implementation. Measuring high sensitivity was the next issue discussed and the level of sensitivity of the individuals in the public was quantified through High Sensitive Person Scale developed by american clinical psychologist and researcher Elaine Aron.
Psych. Ana Agape, the third speaker of the event talked about effective methods of support for highly sensitive people, both for individuals and for the groups, focused on harmonizing interpersonal relationships. Ana then entarteined the audience with specific therapeutic exercises for groups in order for the people to experience how interventions with HSP should be made and what the possible outcomes may be.
Finally, psych. Antonia Veleanovici emphasized patterns of experience of HSP through a TED Talk video in which an arabian women describes how the mind of a high sensitive person works and answers to the most commnon questions regarding high sensitivity. Also, Antonia discussed the main characteristics of a highly sensitive person in relationship with organizational variables at the workplace.

RO:
Conform scopului Proiectului High Sensitivity – Inovative Module in Human Sciences, EXPERT PSY a organizat la București în data de 4 aprilie 2023, evenimentul de multiplicare pentru publicul larg. Ca parte a seriei de proiecte privind înalta sensibilitate, care au abordat caracteristica sensibilității de procesare senzorială și sensibilitatea la mediu: la copii (Proiectul E-MOTION – Potențialul sensibilității ridicate), adulți (Proiectul Sensibilitate ridicată –
Modul inovator în Științe Umane) și angajați (Proiectul PRO -MOTION – Managementul Sensibil al Carierei), în cadrul evenimentului am informat publicul despre activitatea Consorțiului în cadrul celui de-al doilea proiect.
Pe parcursul dezvoltării și implementării proiectului, Consorțiul – format din patru parteneri din patru țări diferite ale Uniunii Europene, și anume Polonia, Spania, Italia și România – și-a asumat să dezvolte mai multe output-uri intelectuale și activități specifice cu scopul de a promova cercetarea, cunoașterea și sprijinul pentru persoanele cu sensibilitate ridicată.
Evenimentul de multiplicare de la București a început cu o cafea de bun venit, iar apoi cei patru speakeri ai evenimentului au abordat subiecte relevante referitoare la proiect, așa cum vom descrie în continuare. La eveniment au participat profesioniști din domeniul psihologiei precum și din alte domenii de activitate.
Psih. Armand Veleanovici a prezentat principalele aspecte referitoare la proiect precum și pe cei patru parteneri; Universitatea WSEI din Polonia, Universidad de Alicante din Spania, Citta Metropolitana di Roma Capitale din Italia și Expert Psy din România. Apoi au fost descrise output-urile intelectuale ale proiectului cu statusul lor actual și viitor. Prin proiectul High Sensitivity, partenerii și-au asumat să elaboreze „Ghidurile pentru cursul academic
despre sensibilitatea ridicată”, „Cursul academic despre sensibilitatea ridicată”, „Înalta sensibilitate – carte academică”, Biblioteca Multimedia care acoperă tematica în discuție și programul „Cursul despre sensibilitatea ridicată – Introducere pentru personalul academic”. De asemenea, A. Veleanovici a abordat relația proiectului High Sensitive cu celelalte două proiecte din serie.
Al doilea vorbitor, psih. Anca Oncioiu, ca parte a schimbului de cunoștințe care poate crește gradul de conștientizare asupra unor fenomene specifice și poate influența în mod pozitiv atât munca profesioniștilor în special, cât și relațiile dintre oameni în general, a aprofundat problema sensibilității ridicate, a modului în care a apărut necesitatea acestor proiecte și a modului în care pot fi depășite dificultățile specifice prin implementarea lor.
Măsurarea sensibilității ridicate a fost următorul subiect discutat, iar nivelul de sensibilitate al participanților a fost cuantificat cu ajutorul Scalei de măsurare a sensibilității ridicate dezvoltată de psihologul clinician și cercetătorul american Elaine Aron.
Psih. Ana Agape, al treilea speaker al evenimentului a vorbit despre metodele eficiente și eficace de sprijinire a persoanelor extrem de sensibile, atât la nivel individual cât și de grup, metode axate pe armonizarea relațiilor interpersonale. Ana a încântat apoi audiența cu o serie de exerciții specifice pentru grupuri, pentru ca persoanele din sală să experimenteze cum ar trebui făcute intervențiile cu persoanele cu sensibilitate ridicată și care ar putea fi
rezultatele.
În cele din urmă, psih. Antonia Veleanovici a scos în evidență pattern-urile de experiență ale persoanelor înalt sensibile printr-un videoclip TED Talk în care o femeie arabă descrie modul în care funcționează mintea unei persoane foarte sensibile și răspunde la cele mai frecvente întrebări referitoare la sensibilitatea ridicată. De asemenea, Antonia a discutat despre principalele caracteristici ale unei persoane înalt sensibile în relația cu variabilele organizaționale la locul de muncă.

Curs HIGH SENSITIVITY (Erasmus+)

First meeting with students and master’s students from the Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Bucharest.

HIGH SENSITIVITY – INNOVATIVE MODULE IN HUMAN SCIENCES (HSP)

Erasmus+ Project – 2020-1-PL01-KA203-082261

In the period 18.11.2022 – 12.01.2023, the Implementation Program of the High sensitivity – Innovative Module in human sciences took place, as established by the Cooperation Declaration and the Collaboration Framework Agreement No. 1521 of 2.11.2022.

It was held for a number of 189 students and master’s students of the Faculty of Psychology and Educational Science, University of Bucharest. The activities were coordinated by the Psychological Research and Professional Practice Laboratory.

The following participated in the implementation of the program:

– From WSEI Poland:

               – psych. Monika Baryła-Matejczuk, PhD, university lecturer;

– From FPSE Bucharest:

               – psych. Adrian Luca, PhD, university lecturer (Coordonator)

               – psych. Ovidiu Pop, PhD, university lecturer (member)

– psych. Lucian Alecu, PhD, university lecturer (member)

– From Expert Psy:

               – psych. Armand Veleanovici, PhD

               – psych. Ana-Maria Agape

               – psych. Marana Matei

Workshop: Abordarea psihoterapeutică a persoanelor hipersenzitive

Coordonatori: psih. dr. Armand VELEANOVICI și psih. Marana MATEI

Persoanele hipersenzitive preiau și prelucrează informațiile și stimulii din mediul înconjurător într-un mod mai accentuat, mai intens și mai profund decât o face media populației, putând fi mai sensibile atât la experiențele pozitive, cât și la cele negative – aspecte dovedite de studii. Această trăsătură temperamentală se regăsește la aproximativ 20% din populație.

Astfel, în cadrul acestui workshop au fost discutate aspecte de care psihologii și psihoterapeuții e important să țină cont atunci când lucrează cu persoanele hipersenzitive.

A XII-a ediţie a Conferinței de Psihoterapie Experiențială și Dezvoltare Personală Unificatoare, „Psihoterapia în prezent: adaptare, schimbare, regenerare. De la atunci și acolo la aici și acum”, 9-11.12.2022.

Conferinţa a fost organizată de Societatea de Psihoterapie Experienţială Română în colaborare cu Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Expert Psy te invită să fii Moș Crăciun și în 2022!

Așa cum te-am obișnuit în ultimii 8 ani,

Expert Psy te invită să fii Moș Crăciun și în acest an!

Deși toți trecem printr-o perioadă dificilă,

știm că sunt oameni cu nevoi mai mari decât ale noastre.

Indiferent de cât de mică sau mare va fi donația ta,

ea va aduce un zâmbet pe fața unui copil defavorizat.

Ce poți dona?

Bani, haine și încălțăminte, jocuri și jucării, cărți, rechizite școlare, dulciuri neperisabile.

Asociatia EXPERT PSY – RO71 RNCB 0317 1583 8848 0001

Contact: 0722 427 352

Cursul HIGH SENSITIVITY – FPSE – Universitatea București

Prima întâlnire cu studenții și masteranzii din Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București participanți la cursul HIGH SENSITIVITY.

Proiectul HIGH SENSITIVITY – Modul inovator în științe umane (nr. 2020-1-PL01-KA203-082261), implementat în perioada 01/12/2020 până la 30/06/2023 în cadrul Programului „Erasmus +, KA2: cooperare pentru inovare și schimb de bune practici; KA203 – Parteneriatul Strategic – Învățământ Superior” își propune să dezvolte un modul inovator privind sensibilitatea procesării senzoriale și sensibilitatea mediului, precum și să exploreze posibilitatea implementării modulului în domenii legate de științele umaniste, de ex. psihologie, pedagogie, nursing.

Proiectul tratează problema pregătirii personalului didactic și a pregătirii de resurse pentru introducerea modulului în domeniile științelor umaniste și sociale.

Coordonatorul proiectului

Universitatea de Economie și Inovație din Lublin (WSEI), Polonia

Parteneri:

Universitatea din Alicante – Spania
Primăria Metropolitană Roma, Italia
Expert Psy, Romania

Asistența psihologică a victimelor traficului de persoane

Expert Psy și ZIVAC vă invită la evenimentul de finalizare a proiectului Erasmus+

Psychological Aid Techniques for Victims of Human Trafficking

Specialiștii noștri psih. Leliana Pârvulescu, PhD, psih. Armand Veleanovici, PhD și psih. Erna Constantin vă vor prezenta realizările de pe parcursul proiectului în cadrul workshop-ului

Asistența psihologică a victimelor traficului de persoane

Participarea este GRATUITĂ.

Data: 10 și 11 octombrie 2022.

Locația: Hotel Minerva, Str. Gen. Gheorghe Manu, nr 2-4, sector 1, București

Program:

 • 11.00 welcome coffee, înregistrare participanți;
 • 11.30 deschidere, prezentare proiect, workshop
 • 14.00 prânz
 • 15.00 discuții, networking, Q&A

Locurile sunt limitate, iar accesul se face pe baza listei de invitați. Prin urmare, este important să vă solicitați invitația și să vă rezervați locul completând formularul de înregistrare de mai jos.

Formular pentru înscriere

Evenimentul este creditat de Colegiul Psihologilor din România (4 credite)

Vă așteptăm cu drag!

Detalii: Expert Psy – 0722 427 352; ZIVAC – 0762 000 007

Expert Psy și motocicliștii din Ajutor pentru viitor vin în sprijinul refugiaților ucrainieni

Voluntarii vor sprijini cu ajutoare refugiații de la vama Isaccea, Tulcea și vama Halmeu, Satu Mare.

Este nevoie de haine pt femei și copii, pături, perne, produse de igiena, alimente neperisabile (conserve) la Centrul de donații din Calea Plevnei 98.

Evident, puteți dona și bani ce vor fi folosiți în acest scop, în contul asociației. Este nevoie de bani pentru carburanți, medicamente, transport.

Asociatia Expert Psy

Cod fiscal: 33871973

RO71RNCB0317158388480001

Expert Psy a fost Moș Crăciun și în 2021

Expert Psy a fost și anul acesta Moș Crăciun 🎅

Alături de prietenii motocicliști, am adus un pic de bucurie pentru trei copii aflați în atenția asociației Ajutor pentru viitor.

Mulțumim pentru donații Erna Constantin, Simona Tutunaru, Livia Șerban, Florin Buturugă, Mădălina Voicu, Cristiana Levițchi, Florina Bicoiu și Carmen Goșa și Centrului din Plevnei 98 pentru găzduire.

Cursuri Expert Psy

Asociația Expert Psy organizează ONLINE, în zilele de 3 si 4 Aprilie 2021,următoarele cursuri de formare continuă (10 credite profesionale/curs):

• 3 Aprilie – EVALUAREA ȘI EXPERTIZA PSIHOLOGICĂ CLINICĂ PENTRUCOPILUL ABUZAT / NEGLIJAT– curs acreditat CPR cu 10 Credite

Tematica cursului:

 • activitatea psihologului în domeniul evaluării, expertizei și protecţiei copilului abuzat/neglijat;
 • legislația în vigoare privind abuzul și neglijarea copilului
 • definirea abuzului şi neglijării;
 • tipuri de abuz: fizic, sexual, emotional; exploatarea; migrația;
 • semnele si consecinţele abuzului;
 • tulburări determinate de abuz/neglijare (conform DSM): tulburarea reactivă de ataşament; tulburările anxioase: anxietatea de separare, stresul acut, stresul posttraumatic; tulburarea depresivă.
 • specificul evaluării și expertizei copilului abuzat/neglijat;
 • metodologia evaluării și expertizei clinice a copilului abuzat/neglijat;
 • formulare utilizate în evaluarea și expertiza clinică a copilului abuzat/neglijat;
 • instrumente specifice utilizate în evaluarea clinică a copilului abuzat/neglijat:
 • protocolul de interviu in domeniul abuzului;
 • TSCC – Trauma Symptom Checklist for Children,
 • CSBI – Child Sexual Behavior Inventory;
 • utilizarea papusilor anatomice;
 • întocmirea raportului de evaluare și expertiză clinică în situații de abuz și neglijare;
 • prezentare de cazuri de evaluare și expertiză psihologică clinică a copiluluiabuzat/neglijat.

• 4 Aprilie – EVALUAREA ȘI EXPERTIZĂ PSIHOLOGICĂ CLINICĂ ÎNSITUAȚII DE DIVORȚ ȘI ALIENARE PARENTALĂ – curs acreditat CPR cu 10 Credite

Tematica cursului:

 • activitatea psihologului în domeniul evaluării, expertizei și protecţiei copilului și familiei în situație de divorț;
 • legislația în vigoare privind divorțul (stabilirea custodiei și domiciliului, programul de vizitare, procedura de executare etc.);
 • posibile consecințe ale divorțului conflictual;
 • alienarea parentală – istoric, definire, criterii de evaluare, prezentare de cazuri;
 • specificul evaluării și expertizei clinice a copilului și familiei în situație de divorț;
 • metodologia evaluării și expertizei clinice a copilului și familiei în situație de divorț;
 • dimensiuni evaluate în abordarea familiei;
 • formulare utilizate în evaluarea și expertiza clinică a copilului și familiei în situațiede divorț;
 • protocoale de interviu parinte/parinti/copil/alte persoane;
 • metode si tehnici de investigare a relatiei parinte-copil;
 • instrumente specifice utilizate în evaluarea clinică a copilului și familiei în situație de divorț (UCCES -Uniform Child Custody Evaluation System);
 • evaluarea competențelor parentale – Chestionarul de investigare a competenţelor parentale (CCP), Parental Stress Index (PSI 2);
 • metode expresiv-creative de evaluare a familiei;
 • întocmirea raportului de evaluare și expertiză clinică în situație de divorț;
 • prezentare de cazuri de evaluare și expertiză psihologică clinică a copilului și familiei în situație de divorț.

Formatori:

Armand Veleanovici, PhD, psiholog principal, supervizor în psihologie clinică și consiliere psihologică, psihoterapeut de orientare experientială, coordonatorul Centrului de Consiliere DGASPC Sector 2 București, practică privată; Fondator al Asociatiei Expert Psy si al Centrului de evaluare, expertiză, intervenție psihologică Expert Psy. Are competenţe în evaluare, expertiză, psihodiagnostic, psihoterapie şi consiliere psihologică a copilului, adultului, cuplului şi familiei.

Gabriela Dumitriu, PhDs, psiholog principal/supervizor în psihologie clinică, psihoterapeut specialist, psiholog Asociatia Expert Psy, practică privată. Fondator al Asociatiei ExpertPsy si al Centrului de evaluare, expertiză, intervenție psihologică Expert Psy. Competenţe în evaluare psihologica, psihodiagnostic, psihoterapie integrativa pentru copil, adult, cuplu, familie si grup.

Cursurile sunt destinate psihologilor clinicieni, psihoterapeuţilor, consilierilor psihologici, altor specialisti interesaţi de evaluarea clinică a copilului si a familiei.

Preț: 250 de lei/curs; 400 de lei participarea la ambele cursuri

Informații suplimentare și înscrieri: psih.Mirela Scarlat
Tel: 0721617318.

Primele 5 calculatoare Expert Psy

Primele 5 dintre calculatoarele Expert Psy au ajuns la copiii care le așteptau!

Echipa Expert Psy – Gabriela Dumitriu, Armand Veleanovici și Alexandra Dudu – mulțumesc celor care au contribuit la realizarea proiectului:

 • Bogdan Vasile
 • Mădălina Voicu
 • Andrei Radu Bunea
 • Camelia Buligoanea
 • Cristina Mariana Olaru
 • Simona Ligia Tutunaru
 • Carmen Dolores Gosa
 • Erna Constantin
 • Carmen Iulia Petrisor
 • Aura Vasile-Carapanait
 • Ciprian Popescu
 • Florin Marian Buturuga
 • Ionela Magdalena Ionescu
 • Cristiana Alexandra Levitchi
 • Silvica Liliana Alionte

Expert Psy îl ajută pe Moș Crăciun și în perioada dificilă a Covid-ului

Expert Psy te invită să fii Moș Crăciun și în acest an!

Deși toți trecem printr-o perioadă dificilă, știm că sunt oameni cu nevoi mai mari decât ale noastre.

Expert Psy își propune să ofere 10 calculatoare performante pentru 10 copii din medii defavorizate, 5 care învață într-o școală dintr-un cartier din București, 5 dintr-o comună din județul Iași, copii pe care i-a mai sprijinit și în anii trecuți.

Orice donație este binevenită!

RO71 RNCB 0317 1583 8848 0001

Relaxare, aventură, dezvoltare prin SAILING

PROVOCARE, AVENTURĂ, DEZVOLTARE, EXPERIENȚĂ, DISTRACȚIE!

Expert Psy și Constantin Sailing

vă propun activități inedite de vacanță:

SAILING în GRECIA!

 • SAILING ȘI RELAXARE – 7 zile, 7 nopți: Insulele SPORADESkiathos, Skopelos, Alonissos, Peristera, Kira Panagia
 • inițiere în sailing;
 • relaxare – mare și soare;
 • snorkeling;
 • înot în mijlocul mării sau în golfuri izolate, accesibile doar pe mare;
 • pescuit;
 • seară romantică pe velier, la apusul soarelui, cu un pahar de șampanie sau Metaxa;
 • Veliere:
  • 42 ft (14 m), 4 cabine, 8+2 locuri;
  • 36 ft (12 m), 3 cabine, 6+2 locuri;
  • 32 ft (11 m), 2 cabine, 4+2 locuri;
 • toaletă, duș, frigider, aragaz;
 • 7 zile, 7 nopți;
 • Costuri închiriere: 400 – 550 euro/persoană, în funcție de sezon;
 • Cheltuieli suplimentare: combustibil, taxe portuare, utilitati in marina;
 • mai – octombrie 2020-2021;
 • plecare din Skiathos
 • AVENTURĂ expediții pe mare: 1-2-3+ săptămâni: Grecia, Turcia, Italia… sau, de ce nu, înconjurul lumii 🙂
 • Velier: 30 ft (9 m), 4 locuri, toaletă, frigider, aragaz;
 • Costurile se împart între participanți (combustibil, taxe portuare, utilitati in marină, etc.)
 • mai – septembrie 2020-2021
 • Detalii și înscrieri:
 • Armand Veleanovici 0722 427352

Universitatea din La Laguna – A treia reuniune a proiectului E-MOTION

Universitatea din La Laguna găzduieste în 29 și 30 ianuarie a treia reuniune a proiectului Erasmus + E-MOTION Potențial pentru hipersensibilitate, la care participă cercetători din Polonia, Macedonia, România, Italia și Spania.

La Universidad de La Laguna será anfitriona los días 29 y 30 de enero del tercer encuentro del proyecto E-MOTION Potential for highlysensitivity que reunirá a los miembros del proyecto Internacional Erasmus + liderado por Monika Baryla-Matejczuk y en el que participan investigadores de Macedonia, Rumanía, Italia y España, tanto de la universidad de Alicante como de La Laguna.

Se trata del primer proyecto europeo que se centra en apoyar a los niños y niñas altamente sensibles en su contexto familiar y escolar. La alta sensibilidad es la manifestación del rasgo de personalidad denominado sensibilidad al procesamiento sensorial (SPS), un rasgo de personalidad que poseen aproximadamente el 20% de la población y que tiene una alta heredabilidad.

Este rasgo de personalidad se manifiesta a través de variaciones individuales en sensibilidad tanto a aspectos positivos como negativos del ambiente. El apoyo adecuado a estos niños y niñas permite que esa sensibilidad se convierta en un potencial para el desarrollo y no en un déficit para el mismo.

En este encuentro se presentará el modelo generado después de la revisión de la literatura y los primeros datos del trabajo con grupos focales de familias y profesores para ir dando forma al instrumento de medida que será parte fundamental en el proyecto y que permitirá cuantificar dicho rasgo de personalidad y establecer muestras normativas.

Igualmente, en este encuentro se empezarán a ver las aportaciones a las distintas actividades que se ofrecerán a las familias y los centros como herramientas para poder generar en estos niños un potencial de desarrollo psicológicamente saludable

Atelier de BASME

În întâmpinarea Sărbătorilor de iarnă, EXPERT PSY a pregătit o nouă surpriză pentru copii: ateliere de basme populare și desen

Fiecare copil are un basm preferat și cel puțin un personaj pe care îl îndrăgește. Acel personaj ne poate spune multe despre trăirile copilului. Nu de putine ori ne vedem copilul trăind cu intensitate aventurile personajului favorit. Ce simte el în acele momente? De ce se simte atras de parcursul acelui personaj? Prin ce se diferențiază el/ ea de alte personaje de basm? Cum poate vrajitoarea cea rea sa fie invinsa? Care este mesajul pe care basmul îl transmite?

La acestea și la alte întrebări copiii vor găsi răspuns împreună cu noi pe tărâmul magic al basmelor. În cadrul acestor ateliere ne propunem să stimulăm imaginația, curiozitatea și creativitatea copiilor, să încurajăm exprimarea liberă, capacitatea de explorare și gândirea critică. Copiii vor căpăta încredere să își exprime propriile emoții și trăiri atât verbal, cât și prin intermediul desenului. 

 „Basmele nu le spun copiilor ca balaurii exista. Copiii stiu ca balaurii exista. Basmele le spun ca balaurii poti fi invinsi.” G.K. Chesterton

 • Când: miercuri de la 17.30 la 19.30 (4, 11, 18 decembrie)
 • Unde: Calea Plevnei nr. 16, ap 1 – zona Pta. Kogălniceanu
 • Vârsta recomandată: 6-8  ani
 • Contribuţie: 50 ron fiecare atelier / 120 ron abonament 3 ateliere
 • Toate materialele necesare sunt puse la dispoziţie de organizatori,  iar copiii vor păstra desenele realizate de ei.
 • Facilitatori ateliere:
 • Andreea L. Ilie – consilier analitic (jungian), psiholog clinician si autoarea proiectului de „Ateliere de basme populare si desen”.
 • Adriana Balan– psiholog clinician.
 • Detalii şi înscriere: 0728.871.016, email: andreea.ilie1@gmail.com

EVALUARE ȘI EXPERTIZĂ PSIHOLOGICĂ CLINICĂ

Asociația EXPERT PSY organizează în BUCUREȘTI și CHIȘINĂU,

pentru psihologii care doresc să afle cum se realizează corect expertizele judiciare și extrajudiciare

începând cu luna septembrie 2019,

o nouă serie a cursului de formare continuă

EVALUARE ȘI EXPERTIZĂ PSIHOLOGICĂ CLINICĂ 

PENTRU COPIL, ADULT ȘI FAMILIE

 • Cursul este avizat profesional de Colegiul Psihologilor din România, Anexa 4 din 17.06.2016 la Avizul Profesional nr. RF-II-B-162, psihologii participanți beneficiind de 150 credite.
 • Cursul vizează dobândirea de către participanți a competențelor de evaluare și expertiză  psihologică pentru copil, adult și familie, a deprinderilor necesare aplicării și interpretării instrumentelor de evaluare și psihodiagnostic prezentate, redactării și prezentării rapoartelor de evaluare și/sau expertiză psihologică clinică judiciară sau extrajudiciară, și a unor tehnici de intervenție psihologică clinică.
 • Cursul se va desfășura în perioada septembrie 2019 – aprilie 2020. Include 12 module totalizând 140 ore, respectiv 7 weekend-uri, sâmbătă și duminică, 20 ore de studiu individual, 10 ore activități practice, 10 ore supervizare cazuri.
 • Competențele acumulate vor fi verificate atât pe parcursul formării, cât și la finalul cursului.
 • Cursul se va încheia printr-un colocviu de examinare a cunoștințelor și prezentarea de către fiecare participant a unui portofoliu incluzând articole pe teme de specialitate și rapoarte de evaluare/expertiză psihologică clinică.

DETALII ȘI ÎNSCRIERI

 • Armand Veleanovici, 0722427352, psiconsulting@gmail.com

STRUCTURA CURSULUI (MODULE)

 1. Evaluarea și expertiza psihologică clinică. Aspecte metodologice, legislative și deontologice, formator: Armand Veleanovici
  • București, 28 septembrie 2019;
  • Chișinău,  5 octombrie 2019;
 2. Psihopatologia, evaluarea, expertiza psihologică a copilului, formatori: Armand Veleanovici,  Ana Maria Agape
  • București, 29 septembrie 2019;
  • Chișinău, 6 octombrie 2019;
 3. Psihopatologia, evaluarea, expertiza psihologică clinică a adultului,  formator: Cristina Oprea
  • București, 14-15 decembrie 2019;
  • Chișinău, 2-3 noiembrie 2019;
 4. Evaluarea si expertiza psihologică clinică pentru copilul abuzat / neglijat,  formatori: Armand Veleanovici, Gabriela Dumitriu
  • București, 26 octombrie 2019;
  • Chișinău, 7 decembrie 2019;
 5. Evaluarea si expertiza psihologică clinică în situatii de divort și alienare parentală, formatori: Armand Veleanovici, Gabriela Dumitriu
  • București, 27 octombrie 2019;
  • Chișinău, 8 decembrie 2019;
 6. Evaluarea și expertiza psihologică clinică a familiei, formator: Cristian Petrescu
  • București, 11-12 ianuarie 2020;
  • Chișinău, 18-19 ianuarie 2020;
 7. Instrumente utilizate pentru evaluarea și expertiza psihologică clinică,  formatori: Armand Veleanovici, Gabriela Dumitriu/Veronica Calancea
  • București, 8 februarie 2020;
  • Chișinău, 15 februarie 2020;
 8. Evaluare și expertiză psihologică clinică a copilului cu dizabilitati,  formator: Atena Stoica
  • București, 9 februarie 2020;
  • Chișinău, 16 februarie 2020;
 9. Evaluare si expertiza psihologică clinică in situatii de pierderi si dolii,  formator: Cristiana Levițchi
  • București, 7 martie 2020;
  • Chișinău, 14 martie 2020;
 10. Evaluarea si expertiza psihologică clinică a cuplului, formator: Cristiana Levițchi
  • București, 8 martie 2020;
  • Chișinău, 15 martie 2020;
 11. Teste proiective utilizate in evaluarea si expertiza psihologică clinică, formatori: Armand Veleanovici, Gabriela Dumitriu
  • București, 11 aprilie 2020;
  • Chișinău, 4 aprilie 2020;

FORMATORI

Formatorii sunt psihologi clinicieni practicieni, cu experiență îndelungată și relevantă.

 • Armand VELEANOVICIPhD, supervizor în psihologie clinică și consiliere psihologică, psiholog clinician, consilier psihologic, psihoterapeut principal, coordonatorul Centrului de Consiliere DGASPC Sector 2 București (din 2006), fondatorul Centrului de evaluare, expertiză, intervenție psihologică Expert Psy (din 2014), practică privată;
 • Cristian PETRESCU, MA, supervizor în psihologie clinică și psihoterapie, psiholog clinician principal la Spitalul Universitar de Psihiatrie „Socola” Iași (din 1996), terapeut atestat European Family Therapy Association (EFTA), practică privată;
 • Cristina OPREAPhD, supervizor în psihologie clinică, psiholog clinician principal la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” (din 1998), practică privată;
 • Cristiana Alexandra LEVIȚCHIMA, supervizor în psihologie clinică, psiholog clinician și psihoterapeut principal, Spitalul Clinic de Copii „Victor Gomoiu” (2000-2014), Clinica Sanador (din 2014), practică privată;
 • Atena STOICAMA, supervizor în psihologie clinică, psiholog clinician și psihoterapeut principal, coordonator Centrul de zi de recuperare și resurse pentru copiii cu disabilități multiple și familiile lor, DGASPC Sector 2 (2000 – 2011), Director programe pentru dezinstituționalizarea și incluziunea în comunitate a tinerilor și adulților cu disabilități Asociația Pro Act Suport (din 2011), practică privată;
 • Ana Maria AGAPEMA, supervizor în psihologie clinică, psihoterapeut, psiholog clinician principal la Serviciul de Intervenţie în Situaţii de Abuz, Neglijare, Trafic și Migraţie DGASPC Sector 2 (2004-2012), CJRAE Constanța (din 2012), practică privată;
 • Gabriela DUMITRIUPhDs, psiholog clinician și psihoterapeut specialist, Centrul de Consiliere și Sprijin pt. Părinți și Copii DGASPC Sector 4 (2007-2017), fondatoare a Centrului de evaluare, expertiză, intervenție psihologică Expert Psy (din 2014), practică privată.