EVALUARE ȘI EXPERTIZĂ PSIHOLOGICĂ CLINICĂ – CONSTANȚA

Asociația EXPERT PSY organizează în CONSTANȚA, începând cu 01 aprilie 2017, cursul de formare continuă

EVALUARE ȘI EXPERTIZĂ PSIHOLOGICĂ CLINICĂ 

PENTRU COPIL, ADULT ȘI FAMILIE

 • Cursul este avizat profesional de Colegiul Psihologilor din România, Anexa 4 din 17.06.2016 la Avizul Profesional nr. RF-II-B-162, psihologii participanți beneficiind de 150 credite.
 • Cursul vizează dobândirea de către participanți a competențelor de evaluare și expertiză  psihologică pentru copil, adult și familie, a deprinderilor necesare aplicării și interpretării instrumentelor de evaluare și psihodiagnostic prezentate, redactării și prezentării rapoartelor de evaluare și/sau expertiză psihologică clinică judiciară sau extrajudiciară, și a unor tehnici de intervenție psihologică clinică.
 • Cursul se va desfășura în perioada aprilie – decembrie 2017. Include 12 module totalizând 140 ore, respectiv 7 weekend-uri, sâmbătă și duminică, 10 ore de studiu individual, 20 ore activități practice, 10 ore supervizare cazuri.
 • Competențele acumulate vor fi verificate atât pe parcursul formării, cât și la finalul cursului.
 • Cursul se va încheia prin prezentarea de către fiecare participant a unui portofoliu de evaluări utilizând instrumentele prezentate, și a unui raport de evaluare/expertiză psihologică clinică.

DETALII ȘI ÎNSCRIERI

 • psih. Mirela Scarlat, 0721617318, mirela.badea0@gmail.com
 • Cursul se organizează pentru o grupă minimă de 12 participanți.

STRUCTURA CURSULUI (MODULE)

 1. Evaluarea și expertiza psihologică clinică. Aspecte metodologice, legislative și deontologice, formator: Armand Veleanovici, 01 aprilie 2017;
 2. Psihopatologia, evaluarea, expertiza psihologică a copilului, formatori: Armand Veleanovici,  Ana Maria Agape, 02 aprilie 2017;
 3. Psihopatologia, evaluarea, expertiza psihologică clinică a adultului,  formator: Cristina Oprea;
 4. Evaluarea si expertiza psihologică clinică pentru copilul abuzat / neglijat,  formatori: Armand Veleanovici, Gabriela Dumitriu;
 5. Evaluarea si expertiza psihologică clinică în situatii de divort și alienare parentală, formatori: Armand Veleanovici, Gabriela Dumitriu;
 6.  Evaluarea și expertiza psihologică clinică a familiei, formator: Cristian Petrescu;
 7. Instrumente utilizate pentru evaluarea și expertiza psihologică clinică,  formatori: Armand Veleanovici, Gabriela Dumitriu;
 8. Evaluare și expertiză psihologică clinică a copilului cu dizabilitati,  formator: Atena Stoica;
 9. Evaluare si expertiza psihologică clinică in situatii de pierderi si dolii,  formator: Cristiana Levițchi;
 10. Evaluarea si expertiza psihologică clinică a cuplului, formator: Cristiana Levițchi;
 11. Teste proiective de desen utilizate in evaluarea si expertiza psihologică clinică, formatori: Armand Veleanovici, Gabriela Dumitriu, Patricia Stan;
 12. Tehnici proiective utilizate in evaluarea si expertiza psihologică clinică, formator: Armand Veleanovici.

Evaluare finală: decembrie 2017.

FORMATORI

Formatorii sunt psihologi clinicieni practicieni, cu experiență îndelungată și relevantă.

 • Armand Veleanovici, PhD, supervizor în psihologie clinică și consiliere psihologică, psiholog clinician, consilier psihologic, psihoterapeut principal, coordonatorul Centrului de Consiliere DGASPC Sector 2 București (din 2006), practică privată;
 • Cristiana Alexandra Levițchi, MA, supervizor în psihologie clinică, psiholog clinician și psihoterapeut principal, Spitalul Clinic de Copii „Victor Gomoiu” (2000-2014), Clinica Sanador (din 2014), practică privată;
 • Cristina Oprea, MA, supervizor în psihologie clinică, psiholog clinician principal la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” (din 1998), practică privată;
 • Cristian Petrescu, MA, supervizor în psihologie clinică și psihoterapie, psiholog clinician principal la Spitalul Universitar de Psihiatrie „Socola” Iași (din 1996), terapeut atestat European Family Therapy Association (EFTA), practică privată;
 • Atena Stoica, MA, supervizor în psihologie clinică, psiholog clinician și psihoterapeut principal, coordonator Centrul de zi de recuperare și resurse pentru copiii cu disabilități multiple și familiile lor, DGASPC Sector 2 (2000 – 2011), Director programe pentru dezinstituționalizarea și incluziunea în comunitate a tinerilor și adulților cu disabilități Asociația Pro Act Suport (din 2011), practică privată;
 • Ana Maria Agape, MA, supervizor în psihologie clinică, psihoterapeut, psiholog clinician principal la Serviciul de Intervenţie în Situaţii de Abuz, Neglijare, Trafic și Migraţie DGASPC Sector 2 (2004-2012), CJRAE Constanța (din 2012), practică privată;
 • Asistenți formator:
 • Gabriela Dumitriu, PhDs, MA, psiholog clinician și psihoterapeut specialist, Centrul de Consiliere și Sprijin pt. Părinți și Copii DGASPC Sector 4 (din 2007), practică privată.
 • Stan Patricia, MA, psiholog clinician specialist, psihoterapeut în formare, Centrul de Consiliere DGASPC Sector 2 București, practică privată.
În categoria Uncategorized | Lasă un comentariu

Serile Profesionistilor Expert Psy

Proiectul „Serile Profesioniștilor”

Expert Psy

Începând cu luna Februarie, Asociația Expert Psy lansează proiectul

„Serile Profesioniștilor”

 • Prin acest proiect, asociația Expert Psy își propune incurajarea profesionalismului și a abilităților psihologilor in domeniul evaluarii clinice si a interventiei psihologice in abordarea copilului, adolescentului și adultului utilizând instrumente avizate de Colegiul Psihologilor din România .
 • Programul se adresează psihologilor clinicieni, consilierilor psihologici, psihoterapeuților, consilierilor școlari și altor specialiști interesați de îmbunătățirea cunoștințelor referitoare la:
  • Aplicarea testelor psihometrice și proiective și a abilităților de aplicare, scorare și interpretare a rezultatelor instrumentelor psihologice;
  • Utilizarea metodelor expresiv-creative in abordarea psihoterapeutica a copilului, adolescentului și adultului.

Testele psihologice care vor fi prezentate pe parcursul proiectului:

 1. Testul cuburilor Kohs – Testcentral București;
 2. Cognitrom Assessment System (CAS) – Cognitrom Cluj Napoca;
 3. Matrici Progresive Raven, formele Color, Standard, Avansat, Paralel – RTS Romanian Psychological Testing Services.
 4. Sistemul de evaluare clinică – SEC – RTS Romanian Psychological Testing Services;
 5. KID – SCID – Interviul clinic structurat pentru tulburările sugarului, copilului și adolescentului – RTS Romanian Psychological Testing Services;
 6. Bateria de Evaluare Neuropsihologică NEPSY Cognitorm Cluj Napoca;
 7. Denver Developmental Screening Test (DDST) – Denver II – Testcentral București;
 8. SCID II – Interviul clinic structurat pentru tulburările de personalitate de pe axa II a DSM IV – RTS Romanian Psychological Testing Services;
 9. Behavior Assessment System for Children (BASC – 2) – Testcentral București;
 10. Sistemul Achenbach al Evaluării Bazate Empiric – ASEBA – RTS Romanian Psychological Testing Services;
 11. Trauma Symptom Checklist for Children (TSCC) – Psychological Assessment Resources, U.S.A.;
 12. Multidimensional Anxiety Scale for Children (MASC) – Testcentral București;
 13. Millon Adolescent Clinical Inventory, Testcentral București.
 14. Minnesota Multiphasic Personality Inventory – 2 (MMPI – 2) – Testcentral București;
 15. Inventarul de Personalitate NEO – FFI – Testcentral București;
 16. Chestionarul de Evaluare a Copingului Cognitiv – Emoțional (CERQ) – Cognitorm Cluj Napoca;
 17. Chestionar de Screening și Diagnostic Psihiatric (PDSQ) – Cognitrom Cluj Napoca;
 18. Millon Clinical Multiaxial Inventory III – Testcentral București;
 19. Hare Psychopathy Checklist Revised (Scala de psihopatie revizuită) – Testcentral București;
 20. Testul de diagnostic pulsional Szondi;
 21. Teste proiective de desen: Testul Desenul Arborelui, Testul Desenul Persoanei, Testul Desenul Familiei, Testul Desenul Kinetic al Familiei, Testul Desenul Animalului Inexistent, Testul Cuibului,
 22. Teste proiective: Children’s Apperception Test – CAT, Tematic Apperception Test – TAT, Testul de apercepție Roberts – 2;
 23. WISC IV – Wechsler Intelligence Scale for Children, IVth edition – RTS Romanian Psychological Testing Services;
 24. Snijders – Oomen Nonverbaler Intelligenztest (SON – R) – Testcentral București.
 25. CDI -Child Depresion Inventory- Testcentral București
 26. FFNPQ – Five-Factor Nonverbal Personality Questionnaire- Testcentral București;

Metode de interventie care urmeaza a fi aplicate si detaliate in cadrul sesiunilor:

 1. Modelajul
 2. Colajul
 3. Tehnicile corporale;
 4. Jocul cu marionete;
 5. Desenul – terapia cu ajutorul expresiei grafice;
 6. Tehnica fotografica;
 7. Cardurile OH;
 8. Photolangage;
 9. Cinematerapia;
 10. Artgenograma;
 11. Evaluare si interventie cu ajutorul papusilor anatomice;
 12. Metode si tehnici de interventie in grupul de copii/adulți;
 13. Metode și tehnici de intervenție psihodramatice în grupul de copii/adulți, familie;
 14. Atomul social;
 15. Biblioterapie: crearea și utilizarea poveștilor/metaforelor/simbolurilor;
 16. Tehnica BASIC PH;
 17. Tehnica imageriei ghidate;
 18. Metode și tehnici provenite din dramaterapie și terapia prin joc în grupul de copii/adulți, familie; 
 19. Tehnici expresiv – creative în evaluarea copilului, adultului sau a familiei
 20. Sociograma
 21. Interviul familiei prin utilizarea marionetelor
 22. Sculptura familiei
 23. Desenul colaborativ al familiei/cuplului.

Programul  „Serilor Profesionistilor”:

Sesiunile se vor desfasura saptamanal, in zilele de luni, incepand cu ora 17.00.  In cadrul fiecarei intalniri vor fi prezentate unul sau două teste (aplicare, scorare și interpretare), sau va fi aplicata si detaliata o tehnica de interventie psihologica, conform programului anuntat;

Programul lunii Februarie:

 •  06.02.2017, orele 17:00 – 19:00 – Aplicarea și interpretarea testului proiectiv ”Testul Cuibului”sesiune gratuită;
 •  13.02.2016, orele 17:00 – 19:00 – Modelajul ca metoda de interventie individuala si de familie- –sesiune gratuită
 •   20.02.2017, orele 17:00 – 19:00 – Aplicarea, scorarea și interpretarea testului – Sistemul Achenbach al Evaluării Bazate Empiric – ASEBA
  • ASEBA – Sistemul Achenbach al Evaluării Bazate Empiric, cuprinde un set de chestionare pentru evaluarea competenţelor, a funcţionării adaptative şi a problemelor copiilor şi adolescenţilor cu vârsta cuprinsă între 6 si 18 ani într-o manieră facilă şi eficientă. Pe baza scalelor ASEBA pot fi evaluate următoarele categorii de probleme: Anxietate / Depresie, Însingurare / Depresie, Acuze somatice, Probleme de relaţionare socială, Probleme de gândire, Probleme de atenţie, Neatenţie, Hiperactivitate / Impulsivitate, Comportament de încălcare a regulilor, Comportament Agresiv, care acoperă următoarele tulburări psihice: tulburări afective si anxioase, tulburări somatice, ADHD, tulburări de tip opoziţionist si de conduită.
 • Cost: 40 lei/cursant
 • Locatia: Calea Grivitei 107-109
 • 27.02.2017 orele 17:00 – 19:00 – Desenul familiei –aplicare si intepretare
  • In cadrul acestei sesiuni vor fi expuse si variante alternative la testul familiei, aplicabile copiilor care nu si-au dezvoltat abilitatile grafice sau refuza sa efectueze testul in varianta sa clasica.
 • Cost: 40 lei
 • Locatia: Str Mihnea Voda nr 11 (Zona Unirii)
 • Costuri: 40 lei/sesiune
 • Grup de participanți: maxim 15 persoane
 • Adresa: Calea Griviței 107 – 109, sector 1, București/ Str Mihnea Voda nr. 11, sector 4, Bucuresti (zona Unirii)
 • Formatori: Sesiunile vor fi conduse de echipa de psihologi din cadrul Asociației Expert Psy:
  • pr. dr. Armand Veleanovici, psiholog clinician, psihoterapeut, coordonator;
  • sp. Gabriela Dumitriu, psiholog clinician, psihoterapeut;
  • sp. Patricia Stan, psiholog clinician, psihoterapeut
 • În urma participării la sesiuni, psihologii vor dobândi abilități de aplicare, scorare și interpretare a testelor psihometrice și proiective, vor primi informații referitoare la testele prezentate și modalitatea de includere a rezultatelor testelor în raportul de psihodiagnostic și evaluare clinică și vor fi prezentate studii de caz.
 • Se vor oferi certificate de participare din partea Asociației Expert Psy în urma participării la oricare sesiune a programului.
 • Informații suplimentare și înscrieri:
 • psih. Patricia Stan, telefon 0728 196 242, e-mail: psiholog.patriciastan@gmail.com  sau
 • psih. Gabriela Dumitriu, telefon 0726 231 833, e-mail gabrielacdumitriu@yahoo.com în care vă rugăm să specificați numele complet, numărul de telefon și sesiunea la care vă înscrieți.
În categoria Uncategorized | Lasă un comentariu

Evaluarea copiilor cu dizabilități

Centrul de evaluare, expertiză, intervenție psihologică EXPERT PSY

oferă servicii de evaluare psihologică a copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale (CES), în vederea încadrării în grad de handicap, cu respectarea cerințelor Ordinului Ministerului Muncii nr. 1985/2016 și eliberarea Fişei de evaluare psihologică în vederea încadrării în grad de handicap.

 • Sunt utilizate instrumente profesionale,etalonate pe populația românească, acreditate de Colegiul Psihologilor din România: NEPSY, WISC IV, SON-R, Denver II, Matricile Progresive Raven, SON – R și altele (vezi aici)
 • Evaluarea se desfășoară pe parcursul a 2-3 ședințe, costul final fiind de 200-250 lei.
 • Informații suplimentare și programări: 0722427352, asociatia@expertpsy.ro

Echipa de profesioniști este alcătuită din specialiștii Expert Psy:

 • psih. pr. Armand Veleanovici, PhD
 • psih. sp. Gabriela Dumitriu, PhDs
 • psih. sp. Elena Chivu
 • psih. pr. Ana-Maria Agape (Constanța)
 • psih. pr. Carmen Călin
 • psih. pr. Atena Stoica
 • psih. pr. Florina Bicoiu
 • psih. sp. Patricia Stan
 • psih. pr. Gabriela Ali-Mehmed-Ianculescu

 

În categoria Uncategorized | Lasă un comentariu

GRUP DE AUTOCUNOASTERE SI DEZVOLTARE PERSONALA PENTRU ADULTI

Asociatia Expert Psy organizeaza incepand cu data de 17 Ianuarie 2017

GRUP DE AUTOCUNOAȘTERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

PENTRU ADULȚI

Data inceperii: 17 Ianuarie orele 18.00-20.30
Frecventa: Bilunar (o sesiune la doua saptamani)
Grupul are o durata de 1 an, cu pauzele aferente sarbatorilor si vacantelor. In total, se vor desfasura 20 de sesiuni.
Pret: 50 lei/sesiune

Ce ne propunem in cadrul acestor intalniri?
Sa te sprijinim in procesul autocunoastere, de consolidare a increderii in propriile forte si abilitati, de intarire a stimei de sine, de dezvoltare a abilitatilor de comunicare si relationare, de identificare si depasire a blocajelor emotionale.
Obiectivele intalnirilor:
• A descoperi care sunt resursele tale cele mai importante si a le pune in slujba scopurilor tale;
• A intelege ce anume te limiteaza in a-ti indeplini obiectivele de orice natura si a inlatura aceste blocaje;
• A intelege bazele atasamentului si modul in care iti influenteaza relatiile (de prietenie, de cuplu);
• A descoperi si explora scenariul personal in virtutea caruia se organizeaza experientele tale de viata – a intelege ce anume genereaza experientele repetitive din viata ta;
• A identifica tiparele toxice de comportament si relatie si a le modifica;
• A invata sa comunici cu ceilalti intr-o maniera non-conflictuala, constructiva;
• A te confrunta cu temerile tale, de orice fel si a le transforma in resurse;
• A-ti depasi teama de a te afirma, de a-ti exprima propriile convingeri
• A-ti planifica viitorul si a dezvolta strategii eficiente de atingere a obiectivelor;
Numarul maxim de participanti este de 12 persoane, grupul completandu-se in ordinea inscrierilor.

Organizator: Asociatia ExpertPsy
Coordonatori de grup:
Armand Veleanovici, PhD, psiholog principal, supervizor în psihologie clinică și consiliere psihologică, psihoterapeut de orientare experientială. Are competenţe în evaluare, expertiză, psihodiagnostic, psihoterapie şi consiliere experienţială a copilului, adultului, cuplului şi familiei.

Gabriela Dumitriu, PhDs, psiholog clinician și psihoterapeut specialist, psiholog Asociatia ExpertPsy. Competenţe în evaluare psihologica, psihodiagnostic, psihoterapie integrativa pentru copil, adult, cuplu, familie si grup.

Inscrierile se fac :
Prin e-mail: gabrielacdumitriu@yahoo.com
Telefonic: 0726231833
Pentru orice alte intrebari sau detalii, nu ezita sa ne contactezi.

În categoria Uncategorized | Lasă un comentariu

Crăciun fericit și La mulți ani!

EXPERT PSY

vă urează Crăciun fericit și un An Nou plin de împliniri!

La mulți ani!

Centrul de evaluare, expertiză, intervenție psihologică EXPERT PSY

vă oferă și în 2017 servicii psihologice de o înaltă calitate profesională

 • Evaluare și expertiză psihologică clinică pentru copil, adult, cuplu, familie
 • Evaluare și expertiză psihologică clinică în situații de divorț, abuz, traumă, accidente
 • Psihoterapie și consiliere psihologică pentru copil, adult, cuplu, familie
 • Cursuri de formare profesională continuă:
  • Evaluare și expertiză psihologică clinică pentru copil, adult și familie, 150 credite
  • Evaluarea psihologică clinică pentru copilul abuzat / neglijat – 10 credite
  • Evaluarea psihologică clinică în situații de divorț – 10 credite
  • Metode și tehnici utilizate în evaluarea psihologică clinică a copilului- 10 credite
  • Evaluare și intervenție psihologică în cuplu- 10 credite
  • Tehnici de intervenție psihologică primară în situații de pierderi și doliu – 10 credite
  • Tehnici de intervenție psihologică primară în cazuri de abuz și divorț- 10 credite
  • Evaluare, expertiză și intervenție psihologică clinică primară în abuzul sexual la copil – 10 credite
  • Evaluare și intervenție psihologică clinică primară în traumă – 10 credite
  • Evaluare clinică  și intervenție pentru copiii cu tulburari de comunicare si tulburari specifice de invatare
  • Teste proiective de desen
  • Tehnici expresiv – creative de intervenție psihologică primară: desen, colaj, modelaj, artgenogramă
  • Tehnici expresiv – creative de intervenție psihologică primară: joc de rol, marionete, film, fotografie, instrumente muzicale
  • Metode și tehnici utilizate în evaluarea psihologică clinică a adultului
 • Grupuri de dezvoltare personală
 • Tabăra de dezvoltare personală pentru copii
 • Tabăra de dezvoltare personală pentru adulți
 • Școala de vară Expert Psy
 • Programe personalizate de evaluare și intervenție în cazuri de divorț
 • Work-shop-uri de parenting 
 • Programe de practică pentru studenți în parteneriat cu școli și instituții publice
 • Ocazia de a publica articole de specialitate în revista asociației  https://expertpsyjournal.wordpress.com/

Echipa EXPERT PSY

 • psih. pr. Armand Veleanovici, PhD
 • psih. sp. Gabriela Dumitriu, PhDs
 • psih. pr. Cristiana Levițchi
 • psih. sp. Elena Chivu
 • psih. pr. Ana-Maria Agape
 • psih. pr. Carmen Călin
 • psih. pr. Atena Stoica
 • psih. pr. Gabriela Ali-Mehmed-Ianculescu
 • psih. pr. Florina Bicoiu
 • psih. Patricia Stan
 • psih. pr. Liliana Enachescu, PhD
 • psih. sp. Sânziana Toader
 • psih. Muna Al-Atar

vă așteaptă!

 

În categoria Uncategorized | Lasă un comentariu

EVALUAREA ABILITĂȚILOR COGNITIVE ALE COPILULUI ȘI ADOLESCENTULUI

EVALUAREA ABILITĂȚILOR COGNITIVE

ALE COPILULUI ȘI ADOLESCENTULUI

 education and school concept - little student girl studying at s

 • Începând cu luna decembrie, asociația Expert Psy lansează programul ”Evaluarea abilităților cognitive ale copilului și adolescentului”.
 • Prin acest program asociația Expert Psy își propune să vină în întâmpinarea nevoilor de orientare școlară și profesională ale copiilor și adolescenților prin evaluarea abilităților și a aptitudinilor cognitive, precum și a intereselor acestora pentru diverse domenii de activitate.
 • Evaluarea se va realiza pe parcursul a două ședințe în cadrul cărora va fi aplicată o baterie de evaluare a aptitudinilor cognitive (Abilitatea generală de învățare, Aptitudinea verbală, Aptitudinea numerică, Aptitudinea spațială, Aptitudinea de percepție a formei, Rapiditatea în reacții, Capacitatea decizională, Capacitatea organizatorică) și un chestionar de interese. Instrumentele utilizate sunt adaptate pe populație românească și sunt avizate de Colegiul Psihologilor din România.
 • Rezultatele evaluării vor fi cuprinse într-un Raport de evaluare care va cuprinde o descriere pe larg a abilităților măsurate și a rezultatelor obținute, raport ce va fi transmis părintelui.
 • Programul se adresează părinților și copiilor/adolescenților în vederea realizării opțiunii pentru liceu sau facultate, ori în vederea alegerii parcursului vocațional sau profesional.
 • Evaluarea va fi realizată prin aplicarea de către o echipă de psihologi membrii ai asociației Expert Psy, sub coordonarea psih. pr. dr. Armand Veleanovici.
 • Pentru informații și programări: psiholog Patricia Stan, tel. 0728 196 242, e-mail psiholog.patriciastan@gmail.com
În categoria Uncategorized | Lasă un comentariu

Evaluarea clinică a abuzului sexual la copii

Asociația EXPERT PSY organizează în București

workshop-ul de formare continuă

Evaluarea clinică a abuzului sexual la copii

curs_abuz-sexual

Data: 07 decembrie 2016 (miercuri) ora 17:00 – 20:30;

Formatori:

Psih. Armand Veleanovici, PhD, supervizor în psihologie și consiliere psihologică, psihoterapeut, coordonatorul Centrului de Consiliere din cadrul DGASPC Sector 2 București, practică privată.

Psih.  Patricia Stan, MA, psiholog clinician autonom, psiholog în cadrul Centrului de Consiliere din cadrul DGASPC Sector 2 București, practică privată.

Cursul este destinat psihologilor clinicieni, psihoterapeuţilor, consilierilor psihologici, altor specialiști interesaţi de evaluarea clinică, psihoterapia și consilierea copilului și adolescentului.

Tematica cursului:

 • Prezentarea teoretică a conceptului de ”abuz sexual”, semne și simptome pe termen scurt, mediu și lung, aspecte juridice privind abuzul sexual, literatură de specialitate;
 • Prezentarea a trei dintre metodele și tehnicile utilizate în evaluarea abuzului sexual:
  • TSCC – Trauma Symptom Checklist for Children;
  • Testul de apercepție Roberts – 2;
  • Utilizarea păpușilor anatomice.
 • Parcurgerea de cazuri practice cu ilustrarea metodelor și tehnicilor aplicate și a rezultatele acestora.

Costul cursului: 80 ron

Grup de participanți: maxim 15 persoane (minim 8)

Informații suplimentare și înscrieri: psih. Patricia Stan, la telefon 0728 196 242 sau pe e-mail: psiholog.patriciastan@gmail.com în care veţi specifica numele complet, numărul de telefon şi cursul la care vă înscrieţi.

În categoria Uncategorized | Lasă un comentariu

Tehnici expresiv – creative în evaluarea copilului și adolescentului

Asociația EXPERT PSY organizează în București

Modulul de formare

Tehnici expresiv – creative în evaluarea copilului și adolescentului

a2d3f81b-a71c-41d2-a64f-3a2b90f2df6e

Data: 26 octombrie (miercuri), 2 noiembrie (miercuri), 9 noiembrie (miercuri) între orele 17:00 – 20.00.

Formatori:

Armand Veleanovici, PhD, supervizor în psihologie clinică și consiliere psihologică, psihoterapeut, coordonatorul Centrului de Consiliere din cadrul DGASPC Sector 2 București, practică privată.

Stan Patricia, MA, psiholog clinician autonom, psiholog în cadrul Centrului de Consiliere din cadrul DGASPC Sector 2 București, practică privată.

Tematica cursului:

Metode și tehnici expresiv – creative de evaluare:

 • Jocul cu marionete/păpuși/figurine/jucării din pluș;
 • Desenul;
 • Crearea de povești și metafore;
 • Tehnicile corporale;
 • Tehnicile provenite din psihodramă;
 • Colajul sau modelajul.

Costul cursului:

 • 120 ron/modul (toate cele trei întâlniri)

Grup de participanți: maxim 15 persoane (minim 8)

Locul desfășurării: Calea Griviței, nr. 107 – 109, sector 1, București.

Informații suplimentare și înscrieri: psih. Patricia Stan, la telefon 0728 196 242 sau pe e-mail: psiholog.patriciastan@gmail.com în care veţi specifica numele complet și numărul de telefon.

După confirmarea telefonică sau prin e-mail a înscrierii, este necesară achitarea până la data de 24 octombrie inclusiv a unui avans de 50 lei în contul:

STAN PATRICIA

RO80INGB0000999902720321

ING Bank București

*Restul plătii modulului se va face direct în data de 26 octombrie.

În categoria Uncategorized | Lasă un comentariu

Atelier de facilitare mediere prin fotografie Photolangage

Atelier de facilitare mediere prin fotografie Photolangage

Grup: minim 6 maxim 13 persoane

Program : incepind cu luna noiembrie, dupa amiaza – 16:30-19:30 (o zi de miercuri sau joi – ziua se comunica ulterior in functie de inscrieri).

Photolangage este o tehnica de mediere. Uneori „a pune in cuvinte” un material psihic greu de „dus” este imposibil. Atunci putem folosi -Fotolimbajul

Metoda Photolangage urmărește să promoveze procese asociative, adică începutul activității de legare și simbolizarea. Referința teoretică a acestei metode este teoria psihanalitica. Din acest punct de vedere teoretic, putem spune că o lipsă de simbolizare este o defecțiune legătură în gândirea între corp și cuvânt aspect experimentat. Simbolizând rezultatul capacității de a transforma afectul/ sentimentul în discursul. În conformitate deținerea acestei metode, ar fi potrivit pentru persoanele care au dificultăți în a asocia.
Această metodă a fost creată în 1965 de către psihologi sociali și psihologi din Lyon si se foloseste in evaluare – psihologie clinica, evaluării, pentru a facilita procesul psihoterapeutic individual, in cuplu, grup formarea adultilor, animarea grupurilor (terapeutic, sau organizatii, institutii) sau in spitale.

Se adreseaza: tuturor celor interesati de dezvoltarea personala psihologica personala, de cunoasterea de sine, precum si persoanelor care vor sa aiba o relatie mai buna in cuplu, familie, cu proprii copii, cu alte persoane (colegi, prieteni)

Material : fotografii speciale

Trainer facilitator : Cristiana Alexandra Levițchi, MA, psiholog clinician principal (cu experienta de lucru de peste 14 ani in spital), Formator Asociatia Expert Psy, psihoterapeut principal, supervizor în psihologie clinică, facilitator fotolimbaj http://www.sensart.ro/despre-mine.html, http://www.sensart.ro/acolo-unde-poti-fugi.html

Pret 100 lei persoana Persoanele care au mai fost la cursurile mele platesc 80 lei

Inscrieri :

crisalevitchi@sensart.ro
cristiana.levitchi@gmail.com

Adresa : Costache Marinescu, nr 33, sect 1 , punct reper metrou Basarab – bd Titulescu-Calea Grivitei (prima statie de la Gara de Nord ) si magazin La colt – la coltul strazii De sunat la sonerie unde scrie Cabinet – harta http://www.sensart.ro/detaliu-harta.html

În categoria Uncategorized | Lasă un comentariu

TEHNICI EXPRESIV-CREATIVE DE INTERVENȚIE PSIHOLOGICA. FOTOGRAFIE, PHOTOLANGAGE și CARDURI OH

EXPERT PSY organizează cursul de formare continuă

TEHNICI EXPRESIV-CREATIVE DE INTERVENȚIE PSIHOLOGICA

TEHNICA FOTOGRAFICA; PHOTOLANGAGE; CARDURI OH

 • Formator: psih. pr. Armand VELEANOVICI, PhD
 • Asistent formator: psih. spec. Gabriela Dumitriu, PhDs
 • Psihologii participanți primesc 10 credite CPR
 • Cursul se va desfășura în 3 ședințe, în 5.10, 12.10 și 19.10, începând cu ora 17.00.
 • Cost:
  • 175 lei
  • reducere pentru angajații în sistemul bugetar, psihologi în supervizare, masteranzi: 125 lei
 • Tematica:
 • specificul evaluării psihologice utilizând metode creativ-expresive;
 • Metode si tehnici:
  • Tehnica fotografică
   • reprezinta o metoda de a ilustra anumite contexte de tip concret sau abstract cu ajutorul instantaneelor fotografice. Produsul imagistic se constituie ca baza de analiza ulterioara. Tehnica poate fi utilizata atat ca metoda de evaluare a unui context sau situatii, cat si ca metoda de interventie individuala sau de grup
  • Photolangage
   • Photolangage constă din mai multe seturi de fotografii, utilizate atât în procesul de formare a psihologilor, cât și în practica terapeutică. De asemenea, metoda poate fi utilizată pentru colectarea de informații, în cadrul evaluării, pentru animarea activităților de grup sau în orientarea profesională.
  • Carduri OH
   • Cardurile OH sunt serii de carduri de asociere folosite pentru a facilita exprimarea, a imbunatati comunicarea si explorarea – se folosesc ca instrumente in consiliere si psihoterapie, training sau workshopuri. Imaginile imprimate pe aceste carduri sunt create in acest scop de diferiti artisti in colaborare cu psihologi si specialisti in dezvoltare si explorare personala. Cardurile OH au fost publicate pentru prima data in 1981 si de atunci au devenit cautate ca instrumente de lucru pentru explorare personala si interpersonala.
 • Informații suplimentare și înscrieri: Gabriela Dumitriu, gabrielacdumitriu@yahoo.com,  0726231833
În categoria Uncategorized | Lasă un comentariu

METODE ȘI TEHNICI UTILIZATE ÎN EVALUAREA ȘI EXPERTIZA PSIHOLOGICĂ CLINICĂ A COPILULUI

EXPERT PSY organizează cursul de formare continuă

METODE ȘI TEHNICI UTILIZATE ÎN EVALUAREA ȘI EXPERTIZA  PSIHOLOGICĂ CLINICĂ A COPILULUI

basc 2-COLLAGE

 • Formator: psih. pr. Armand VELEANOVICI, PhD
 • Psihologii participanți primesc 10 credite CPR
 • Cursul se va desfășura în 3 ședințe, în 27.09, 4.10 și 11.10, începând cu ora 17.00.
 • Cost:
  • 175 lei
  • reducere pentru angajații în sistemul bugetar, psihologi în supervizare, masteranzi: 125 lei
 • Tematica:
 • metodologia evaluării și expertizei psihologice clinice a copilului;
 • observaţia; interviul cu copilul și cu părinții; interviul cu alte persoane; studiul documentelor; vizita la domiciliu; evaluarea stării psihice prezente;
 • principalele instrumente utilizate în evaluarea și expertiza clinică a copilului (scurtă prezentare şi aplicaţii):
  • chestionarele ASEBA și BASC 2;
  • interviul clinic structurat – KID SCID;
  • teste de evaluare a dezvoltării: Denver II, Bateria de evaluare neurocognitivă NEPSY;
  • teste de evaluare cognitiva: Cuburile Kohs, Raven, WISC IV;
  • teste de evaluare a afectivităţii: Child Depression Inventory – CDI, Multidimensional Anxiety Scale for Children – MASC;
  • Sistemul de evaluare clinică – SEC;
   • Scala de iraţionalitate pentru copii şi adolescenţi
   • Scala de convingeri raţionale pentru copii;
 • modele de rapoarte de evaluare și expertiză psihologică clinică.
 • Informații suplimentare și înscrieri: Armand Veleanovici, psiconsulting@gmail.com, 0722427352
În categoria Uncategorized | Lasă un comentariu

Cursuri 2017

EXPERT PSY propune următoarele cursuri de formare continuă:

 1. Evaluare și expertiză psihologică clinică pentru copil și familie, Armand Veleanovici, Cristina Oprea, Cristian Petrescu, Cristiana Levițchi, Atena Stoica, Gabriela Dumitriu, Patricia Stan, 150 credite
 2. Evaluarea si expertiza psihologică clinică pentru copilul abuzat / neglijat, Armand Veleanovici, Gabriela Dumitriu, 10 credite
 3. Evaluare, expertiză și intervenție psihologică clinică primară în abuzul sexual la copil, Armand Veleanovici, Patricia Stan, 10 credite
 4. Evaluarea si expertiza psihologică clinică în situații de divorț și alienare parentală, Armand Veleanovici, Gabriela Dumitriu, 10 credite
 5. Metode și tehnici utilizate în evaluarea și expertiza psihologică clinică a copilului, Armand Veleanovici, 10 credite
 6. Evaluare și intervenție psihologică în cuplu, Cristiana Levițchi, 10 credite
 7. Teste proiective de desen, Armand Veleanovici
 8. Tehnici de intervenție psihologică primară în situații de pierderi și doliu, Cristiana Levițchi, 10 credite
 9. Tehnici de intervenție psihologică primară în cazuri de abuz și divorț, Armand Veleanovici, Gabriela Dumitriu, 10 credite
 10. Evaluare și intervenție clinică în traumă, Florina Bicoiu, 10 credite 
 11. Evaluare clinică  și intervenție pentru copiii cu tulburari de comunicare si
  tulburari specifice de invatare, Atena Stoica, Gabriela Ianculescu, Carmen Călin
 12. Tehnici expresiv – creative de intervenție psihologică primară: desen, colaj, modelaj, artgenogramă, Armand Veleanovici, Gabriela Dumitriu
 13. Tehnici expresiv – creative de intervenție psihologică primară: joc de rol, marionete, film, fotografie, instrumente muzicale, Armand Veleanovici, Gabriela Dumitriu
 14. Evaluare clinică și intervenție pentru copiii cu nevoi speciale, Carmen Călin
 15. Evaluarea clinică a copilului cu tulburări somatoforme, de adaptare și alte tulburări diagnosticate în perioada de sugar și copilărie, Cristiana Levițchi
 16. Evaluarea clinică a adultului, Armand Veleanovici
 17. Evaluare și intervenție în familie prin metode și tehnici psihodinamice, Cristiana Levițchi
 18. Tehnici expresiv-creative de evaluare și intervenție în familie, Armand Veleanovici, Gabriela Dumitriu
 19. Tehnici de intervenție psihologică primară în tulburările emoționale ale copilului, Armand Veleanovici, Patricia Stan
 20. Tehnici de intervenție psihologică primară în tulburările de atenție și comportament, Armand Veleanovici, Patricia Stan
 21. Intervenția psihologică în cazul copiilor cu cerințe educative speciale, Carmen Călin
 22. Tehnici de intervenție psihologică primară în grup, Armand Veleanovici, Patricia Stan
 23. Tehnici de intervenție psihologică primară în tulburările anxioase și somatoforme, Cristiana Levițchi
 24. Tehnici de intervenție psihologică primară în cuplu, Cristiana Levițchi
În categoria Uncategorized | Lasă un comentariu

MODUL TEHNICI DE INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ PRIMARĂ ÎN CUPLU

Asociatia EXPERT PSY organizeaza

MODUL

TEHNICI DE INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ PRIMARĂ

ÎN CUPLU

7 si 8 decembrie 2016 – orele 17-21

Nietzsche – Nu lipsa iubirii, ci lipsa prieteniei aduce nefericirea in casnicii.

 

Cursul – se poate organiza si in tara – minim 11 cursanti.

Formator: Cristiana Alexandra Levițchi, MA, psiholog clinician principal (cu experienta de lucru de peste 14 ani in spital), formator Asociatia Expertpsy, psihoterapeut principal, supervizor în psihologie clinică http://www.sensart.ro/despre-mine.html, http://www.sensart.ro/acolo-unde-poti-fugi.html

Adresabilitate: Cursul este destinat psihologilor clinicieni, psihoterapeuţilor, consilierilor psihologici, medicilor, altor psihologi interesaţi de evaluarea clinică, psihoterapia și consilierea specifică lucrului cu familia.
Specialităţile profesionale pentru care se asigură formarea profesională: psihologie clinică, psihoterapie, consiliere psihologică.

10 credite Copsi

Criterii şi modalităţi de selecţie a participanților: Înscrierea se va face în funcţie de nivelul de motivaţie al solicitanţilor şi numărul locurilor disponibile.

Rezumatul modulului:

– planul de intervenție

– descrierea problemelor identificate (diagnoza clinică conform psihoterapiei adleriene și analizei tranzacționale și psihanalizei) si test DAS

– tipul de atașament, tipul de structurare a personalității și demersul terapeutic în funcție de acestea

– obiectivele intervenției

– selectarea tehnicilor și metodelor adecvate

– implementarea

– măsurarea periodică (reformularea obiectivelor) și finală a rezultatelor

– metode și tehnici : din terapiile umaniste și psihodinamice (experiențială, adleriană, analiză tranzacțională, terapie transgenerațională)

– testare

– harta evenimentelor familiale

– analiza amintirilor timpurii

– analiza jocurilor

– analiza regulilor și alianțelor

– genograma

– analiza scenariului de viață și a stilului vieții partenerilor

– prezentări de cazuri: prezentare teoretică, discuții cazuri clinice de evaluare, expertiză și intervenție prin metode și tehnici : din terapiile umaniste și psihodinamice

Biblioterapie : http://www.sensart.ro/despre-iluzii-mituri-amagiri.html

Timp de lucru : 10 ore (scazind pauzele de confort)

Pret 250 lei platiti RO42BRDE445SV22982494450 deshis la BRD, dupa inscrierea ferma la emailurile de mai jos. In caz de neprezentare suma nu se restituie. Persoanele care au mai participat la cursuri tinute de mine platesc 200 lei.

Persoanele care participa si la cursul http://www.expertpsy.ro/wordpress/index.php/2016/08/28/modul-tehnici-de-interventie-psihologica-primara-in-situatii-de-pierderi-si-dolii-2/ vor plati 200 lei pe curs.

cristiana.levitchi@gmail.com
crisalevitchi@sensart.ro

Adresa : str Costache Marinescu, nr 33, sect 1 , punct reper metrou Basarab – bd Titulescu-Calea Grivitei (prima statie de la Gara de Nord ) si magazin La colt – la coltul strazii – Sunati la soneria unde scrie cabinet harta http://www.sensart.ro/detaliu-harta.html

În categoria Uncategorized | Lasă un comentariu

MODUL TEHNICI DE INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ PRIMARĂ ÎN SITUAȚII DE PIERDERI ȘI DOLII

Asociatia EXPERT PSY organizeaza

MODUL

TEHNICI DE INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ PRIMARĂ

ÎN SITUAȚII DE PIERDERI ȘI DOLII

23 si 24 noiembrie 2016 orele 17-21

 

John Bowlby “Mai devreme sau mai tarziu, aceia care evita jalea constienta au o cadere – uneori sub forma unei depresii.”

Se poate organiza si in tara – minim 11 cursanti.

Formator: Cristiana Alexandra Levițchi, MA, psiholog clinician principal (cu experienta de lucru de peste 14 ani in spital), formator Asociatia Expertpsy, psihoterapeut principal, supervizor în psihologie clinică http://www.sensart.ro/despre-mine.html, http://www.sensart.ro/acolo-unde-poti-fugi.html

Adresabilitate: Cursul este destinat psihologilor clinicieni, psihoterapeuţilor, consilierilor psihologici, medicilor, altor psihologi interesaţi de evaluarea clinică, psihoterapia și consilierea specifică lucrului cu familia, altor persoane interesate de subiectul pierderi si dolii.

10 credite Copsi

 

Criterii şi modalităţi de selecţie a participanților: Înscrierea se va face în funcţie de nivelul de motivaţie al solicitanţilor şi numărul locurilor disponibile.

Rezumatul modulului:

– descrierea problemelor identificate (diagnoza clinică conform psihoterapiei adleriene și analizei tranzacționale și psihanalizei)

– tipuri de evenimente stressoare

– tipuri de pierderi/dolii la nivel individual, cuplu și familie extinsă

– analiza trăirii durerii în familia biologică

– relația dintre doliu și tipul de atașament

– doliu și condiții speciale – depresia postpartum

– doliu și stresul posttraumatic

– mecanisme de apărare în doliu și pierdere

– doliul normal și doliul coplicat

– procesul de doliu și blocajele lui

– mecanisme de coping

– relația între pierdere și angoasa existențiala

– tipuri de personalitati si reactia la pierderi

– metode și tehnici : din terapiile umaniste și psihodinamice (experiențială, adleriană, analiză tranzacțională, terapie transgenerațională, psihanaliză)

– prezentări de cazuri: prezentare teoretică, discuții cazuri clinice de evaluare, expertiză și intervenție prin metode și tehnici : din terapiile umaniste și psihodinamice

Biblioterapie : http://www.sensart.ro/vorbe-fara-glas.html, http://psihoshop.ro/carte.php?idb=1529

Timp de lucru : 10 ore (scazind pauzele de confort)

Pret 250 lei platiti RO42BRDE445SV22982494450 deshis la BRD, dupa inscrierea ferma la emailurile de mai jos. In caz de neprezentare suma nu se restituie.

Persoanele care participa si la cursul http://www.expertpsy.ro/wordpress/index.php/2016/08/28/modul-tehnici-de-interventie-psihologica-primara-in-cuplu-2/ platesc 200 lei pe fiecare curs.

Persoanele care au mai fost la cursuri tinute de mine platesc 200 lei.

 

cristiana.levitchi@gmail.com
crisalevitchi@sensart.ro

Adresa : str Costache Marinescu, nr 33, sect 1 , punct reper metrou Basarab – bd Titulescu-Calea Grivitei (prima statie de la Gara de Nord ) si magazin La colt – la coltul strazii – Sunati la soneria unde scrie cabinet harta  http://www.sensart.ro/detaliu-harta.html

În categoria Uncategorized | Lasă un comentariu

EVALUARE ȘI EXPERTIZĂ PSIHOLOGICĂ CLINICĂ PENTRU COPIL, ADULT ȘI FAMILIE

Asociația EXPERT PSY organizează în București, începând cu luna septembrie 2016, cursul de formare continuă

EVALUARE ȘI EXPERTIZĂ PSIHOLOGICĂ CLINICĂ PENTRU COPIL, ADULT ȘI FAMILIE

 • Cursul este avizat profesional de Colegiul Psihologilor din România, Anexa 4 din 17.06.2016 la Avizul Profesional nr. RF-II-B-162, psihologii participanți beneficiind de 150 credite.
 • Cursul vizează dobândirea de către participanți a competențelor de evaluare și expertiză  psihologică pentru copil, adult și familie, a deprinderilor necesare aplicării și interpretării instrumentelor de evaluare și psihodiagnostic prezentate, redactării și prezentării rapoartelor de evaluare și/sau expertiză psihologică clinică judiciară sau extrajudiciară, și a unor tehnici de intervenție psihologică clinică.
 • Cursul se va desfășura în perioada septembrie 2016 – mai 2017. Include 12 module totalizând 140 ore, respectiv 7 weekend-uri, sâmbătă și duminică, 10 ore de studiu individual, 20 ore activități practice, 10 ore supervizare cazuri.
 • Competențele acumulate vor fi verificate atât pe parcursul formării, cât și la finalul cursului.
 • Cursul se va încheia prin prezentarea de către fiecare participant a unui portofoliu de evaluări utilizând instrumentele prezentate, un raport de evaluare/expertiză psihologică clinică.

DETALII ȘI ÎNSCRIERI

 • Armand Veleanovici, 0722427352, psiconsulting@gmail.com
 • Cursul se organizează pentru o grupă minimă de 12 participanți.

STRUCTURA CURSULUI (MODULE)

 1. Evaluarea și expertiza psihologică clinică. Aspecte metodologice, legislative și deontologice, formator: Armand Veleanovici, 24 septembrie 2016;
 2. Psihopatologia, evaluarea, expertiza psihologică a copilului, formatori: Armand Veleanovici,  Ana Maria Agape, 25 septembrie 2016;
 3. Psihopatologia, evaluarea, expertiza psihologică clinică a adultului,  formator: Cristina Oprea, 26-27 noiembrie 2016;
 4. Evaluarea si expertiza psihologică clinică pentru copilul abuzat / neglijat,  formatori: Armand Veleanovici, Gabriela Dumitriu, 29 octombrie 2016;
 5. Evaluarea si expertiza psihologică clinică în situatii de divort și alienare parentală, formatori: Armand Veleanovici, Gabriela Dumitriu, 30 octombrie 2016;
 6.  Evaluarea și expertiza psihologică clinică a familiei, formator: Cristian Petrescu, 28 – 29 ianuarie 2017;
 7. Instrumente utilizate pentru evaluarea și expertiza psihologică clinică,  formatori: Armand Veleanovici, Gabriela Dumitriu, 25 februarie 2017;
 8. Evaluare și expertiză psihologică clinică a copilului cu dizabilitati,  formator: Atena Stoica, 26 februarie 2017;
 9. Evaluare si expertiza psihologică clinică in situatii de pierderi si dolii,  formator: Cristiana Levițchi, 25 martie 2017;
 10. Evaluarea si expertiza psihologică clinică a cuplului, formator: Cristiana Levițchi, 26 martie 2017;
 11. Teste proiective de desen utilizate in evaluarea si expertiza psihologică clinică, formatori: Armand Veleanovici, Gabriela Dumitriu, Patricia Stan, 29 aprilie 2017;
 12. Tehnici proiective utilizate in evaluarea si expertiza psihologică clinică, formator: Armand Veleanovici, 30 aprilie 2017.

Evaluare finală: mai 2017.

FORMATORI

Formatorii sunt psihologi clinicieni practicieni, cu experiență îndelungată și relevantă.

 • Armand Veleanovici, PhD, supervizor în psihologie clinică și consiliere psihologică, psiholog clinician, consilier psihologic, psihoterapeut principal, coordonatorul Centrului de Consiliere DGASPC Sector 2 București (din 2006), practică privată;
 • Cristiana Alexandra Levițchi, MA, supervizor în psihologie clinică, psiholog clinician și psihoterapeut principal, Spitalul Clinic de Copii „Victor Gomoiu” (2000-2014), Clinica Sanador (din 2014), practică privată;
 • Cristina Oprea, MA, supervizor în psihologie clinică, psiholog clinician principal la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” (din 1998), practică privată;
 • Cristian Petrescu, MA, supervizor în psihologie clinică și psihoterapie, psiholog clinician principal la Spitalul Universitar de Psihiatrie „Socola” Iași (din 1996), terapeut atestat European Family Therapy Association (EFTA), practică privată;
 • Atena Stoica, MA, supervizor în psihologie clinică, psiholog clinician și psihoterapeut principal, coordonator Centrul de zi de recuperare și resurse pentru copiii cu disabilități multiple și familiile lor, DGASPC Sector 2 (2000 – 2011), Director programe pentru dezinstituționalizarea și incluziunea în comunitate a tinerilor și adulților cu disabilități Asociația Pro Act Suport (din 2011), practică privată;
 • Ana Maria Agape, MA, supervizor în psihologie clinică, psihoterapeut, psiholog clinician principal la Serviciul de Intervenţie în Situaţii de Abuz, Neglijare, Trafic și Migraţie DGASPC Sector 2 (2004-2012), CJRAE Constanța (din 2012), practică privată;
 • Asistenți formator:
 • Gabriela Dumitriu, PhDs, MA, psiholog clinician și psihoterapeut specialist, Centrul de Consiliere și Sprijin pt. Părinți și Copii DGASPC Sector 4 (din 2007), practică privată.
 • Stan Patricia, MA, psiholog clinician, psihoterapeut în formare, Centrul de Consiliere DGASPC Sector 2 București, practică privată.

În categoria Uncategorized | Un comentariu

Școala de vară pentru psihologi – INEDIT ȘI CREATIV ÎN INTERVENȚIA PSIHOLOGICĂ

Școala de vară

INEDIT ȘI CREATIV ÎN INTERVENȚIA PSIHOLOGICĂ

Călimănești – Căciulata

Tehnici creative de intervenție psihologică primară pentru copil și familie

desen, colaj, modelaj, artgenogramă, joc de rol, marionete, instrumente muzicale ș.a.

Psihologii participanți primesc 30 credite CPR

 

Locație: Călimănești – Căciulata, vila Themis (3 stele)

Formatori:

 • Armand VELEANOVICI, PhD, psiholog clinician, psihoterapeut
 • Gabriela DUMITRIU, PhDs, psiholog clinician, psihoterapeut
 • Constantin NICOLAU, muzician, specializat în dezvoltare personală

Program de formare

Ziua 1- Joi, 7 Iulie

 • Ora 15 – Sosirea participanților12
 • Sesiune introductivă de prezentare.
 • Activități de cunoaștere reciprocă și comunicare a obiectivelor.
 • Introducere in tematica abordată: specificul evaluării psihologice a copilului și familiei: noțiuni generale legate de metodologia evaluării; dimensiuni evaluate; planul de intervenție.


13Ziua 2 – Vineri, 8 Iulie

 • Tehnici expresiv-creative de evaluare și intervenție pentru copil și familie
 • Tematica: Metode expresiv-creative de evaluare și  intervenție: colajul, modelajul, jocul cu marionete, tehnici corporale.

Ziua 3 – Sâmbătă, 9 Iulie12496334_10153908145028397_1793880510874018992_o

 • Tehnici expresiv-creative de evaluare și intervenție pentru copil și familie
 • Tematica: Metode expresiv-creative de evaluare și intervenție utilizând instrumente muzicale.
 • Echipei de psihologi formatori i se va alătura un muzician, specialist în dezvoltare personală prin intermediul muzicii și a instrumentelor muzicale: djembe, tamburine, maracas, didgeridoo, guiro, cabasa, rainmakers ș.a.

9Ziua 4, Duminica, 10 Iulie

 • Tematica: Metode expresiv-creative de evaluare și intervenție: artgenograma.
 • Ora 13 – feedback, încheierea taberei.

Formatori:

 • Armand Veleanovici, PhD, psiholog principal, supervizor în psihologie clinică și consiliere psihologică, psihoterapeut de orientare experiențială, coordonatorul Centrului de Consiliere DGASPC Sector 2 București, practică privată.  Fondator al Asociației Expert Psy și al Centrului de evaluare, expertiză, intervenție psihologică în situații de abuz și divorț. Are competențe în evaluare, expertiză, psihodiagnostic, psihoterapie şi consiliere experienţială a copilului, adultului, cuplului şi familiei.
 • Gabriela Dumitriu, MA, PhDs, psiholog clinician și psihoterapeut specialist, psiholog Asociația Expert Psy și DGASPC Sector 4, practică privată. Fondator al Asociației Expert Psy și al Centrului de evaluare, expertiză, intervenție psihologică în situații de abuz și divorț. Competenţe în evaluare psihologică, psihodiagnostic, psihoterapie integrativă pentru copil, adult, cuplu, familie și grup.
 • Constantin Nicolau, muzician, absolvent al Școlii de Arte – secția Chitară Clasică, A urmat cursurile Facultății de Muzică „Spiru Haret” – secția Pedagogie și Compoziția la clasa prof. Sorin Lerescu. Experiența de predare se întinde pe o perioadă mai mare de 10 ani, incluzând mai multe instrumente muzicale (chitară, pian-compoziție, bas, percuție). Studiile muzicale sunt dublate de formări şi cursuri de dezvoltare personală, studii medicale de inspirație occidentală şi orientală, toate vizând re-unificarea puzzle-ului uman şi vindecarea profundă, singura de durată.

Costuri de participare și cazare:

 • Cost participare la programul Școlii de vară: 350 lei/participant
 • Costuri cazare în vila Themis (3 stele):vilathemis
 • 60 lei/persoana – loc in camera dubla (120 lei/camera)
 • 50 lei/persoana – loc in camera cu 3 locuri (150 lei/camera)
 • 40 lei/persoana – loc in camera cu 4 locuri (160 lei/camera)

Costurile de cazare includ rezervarea întregii locații și acces exclusiv pe perioada evenimentului la

 • Sala de conferință;vila-themis-sala-fitness-02vila-themis-salon-01vila-themis-camera-3-03vila-themis-camera-6-01
 • Bucătărie complet utilată
 • Salon pentru servirea meseivila-themis-sala-conferinte-04vila-themis-camera-1-03vila-themis-hol-parter-03
 • Terasă şi grătar în aer liber
 • Sală de fitness
 • Bar
 • Parcare proprie.

Micul dejun se poate servi în sala de mese a vilei, iar prânzul și cina într-o locație la alegere, în apropiere.

Informații suplimentare și înscrieri:

Gabriela Dumitriu, 0726 231 833, gabrielacdumitriu@yahoo.com

Nicolae Simion, 0744632120, psychologoss@gmail.com

În categoria Uncategorized | 6 comentarii

Workshop Evaluare și expertiză în situații de abuz, alienare parentală, divorț

Asociația EXPERT PSY organizează

workshop-ul de formare continuă (10 credite CPR)

EVALUAREA și EXPERTIZA psihologică clinică pentru

copilul ABUZAT / NEGLIJAT și în situații de DIVORȚ

expert psiholog divort

Calendarul cursurilor:

 • Călărași                    Vineri, 3 iunie
  • înscrieri: Gabriela Dumitriu – gabrielacdumitriu@yahoo.com
 • București                 Duminică, 12 iunie
  • înscrieri: Gabriela Dumitriu – gabrielacdumitriu@yahoo.com
 • Timișoara                Sâmbătă, 24 iunie
  • înscrieri:  Alina Rus – alinarus2003@yahoo.com
 • Formatori:
  • Armand Veleanovici, PhD, supervizor în psihologie clinică și consiliere psihologică, coordonatorul Centrului de Consiliere DGASPC Sector 2 București, practică privată;
  • Gabriela Dumitriu, MA, PhDs, psiholog clinician și psihoterapeut specialist, psiholog Asociatia ExpertPsy și DGASPC Sector 4, practică privată.
 • Psihologii participanți beneficiază de 10 credite CPR.
 • Prețul workshop-ului:
  • 200 lei, la care se adaugă cheltuielile de deplasare și organizare, 80 lei.
  • București – workshop-ul este sponsorizat parțial din fondurile Expert Psy
   • pentru psihologii angajați în sistemul bugetar workshop-ul este oferit GRATUIT, aceștia vor achita exclusiv cheltuielile de organizare (50 lei).
   • pentru ceilalți participanți, prețul este de 150 lei.

Rezumatul modulului:

 • activitatea psihologului în domeniul evaluării, expertizei psihologice și protecţiei copilului abuzat/neglijat și în situații de divorț;
 • legislația în vigoare privind abuzul și neglijarea copilului și divorțul (stabilirea custodiei și domiciliului, programul de vizitare);
 • definirea abuzului şi neglijării;
 • tipuri de abuz: fizic, sexual, emoţional;
 • semnele și consecinţele abuzului, tulburări determinate de abuz/neglijare;
 • alienarea parentală;
 • specificul și metodologia evaluării / expertizei psihologice clinice a copilului abuzat/neglijat;
 • specificul și metodologia evaluării și expertizei psihologice clinice a copilului și familiei în situații de divorț;
 • instrumente specifice utilizate în evaluarea / expertiza psihologică clinică a copilului abuzat/neglijat și situații de divorț;
 • întocmirea raportului de evaluare și expertiză psihologică clinică în situații de abuz, neglijare și divorț.

Informații suplimentare și înscrieri: psih. Gabriela Dumitriu,  e-mail gabrielacdumitriu@yahoo.com.

În categoria Uncategorized | Lasă un comentariu

Tabăra pentru copii Expert Psy – Cabana Himalaya

EXPERT PSY și CABANA HIMALAYA

TABĂRĂ de AVENTURĂ şi DEZVOLTARE PERSONALĂ

Pentru copii cu vârsta între 7 și 17 aniHimalaya1

Scop:

 • dezvoltarea capacităţilor fizice şi de efort;
 • dezvoltarea abilitătilor de relationare si comunicare eficientă;
 • dezvoltarea creativitătii şi creşterea încrederii în fortele proprii;
 • exersarea capacităţii de apartenenţă la un grup, de cooperare;
 • iniţiere în ABC-ul muntelui;
 • iniţiere în tehnici de supravieţuire;
 • iniţiere în acordarea primului ajutor.

Unde?cabana

Cabana Himalaya, Râşnov, Braşov. Este situată în zona Râşnov-Bran, judeţul Braşov, la poalele Bucegilor, pe poarta de intrare dinspre Braşov, la o altitudine de 815 m.

Cu cine?

 • echipa de instructori a Cabanei Himalaya, coordonată de prof. Vasile Dogaru și prof. Ioan Crețulescu
 • psih. dr. Armand Veleanovici, psih. drd. Gabriela Dumitriu, psih. pr. Carmen Prună

Durata: 7 zile, în perioada 14-20 august 2016

Preț: 1.100 lei, care include: cazare camere 4 – 6 paturi, cu grup sanitar; 3 mese pe zi; activitati sportive şi  recreative; transport in zona; echipamentele specifice de alpinism, orientare, prim ajutor etc.; taxele de intrare la obiectivele turistice Pestera Valea Cetatii, Cetatea Rasnov, Paradisul Acvatic si Parc Aventura, taxa de rafting.

Pretul nu include transportul de la localitatea de reşedinţă până la locaţia desfăşurării taberei.

PROGRAMUL TABEREI, PE ZILE

Ziua I – DUMINICA

 • 12.00  – sosirea la Cabana Himalaya;
 • 13.00 – 14.30 – deschiderea taberei, instalare,activitati organizatorice.
 • COPIILOR_LE_ARAT_PLANTE_DE_LEAC_POZA_10_modified14.30 – 15.00   – pranz
 • 15.00 – 19.30   – drumeţie în zonă: flora, fauna, orientare, cunoasterea zonei
 • 19.30 – 20.00   – cina
 • 20.00 – 22.00  – seara de cabana/discoteca/karaoke/ jocuri de cabana
 • 22.30                   – stingerea

Ziua II – LUNI 

 • 08.00 – 08.30 – desteptarea, igiena personalaparcaventurabr_b
 • 08.30 – 09.00 – inviorare, elemente de autoaparare (lupta de strada)
 • 09.00 – 09.30 – mic dejun
 • 09.30 – 12.00 – Parc AVENTURĂ –Circuite aplicative pe grupe de varsta.
 • 12.00 – 15.30 – drumeţie Canionul 7 Scări – actiune de eA7S20ducatie ecologica
 • 17.30 – 19.30 – lucru pe grupe constituite:
  • Gr. 1 – alpinism si escaladă.
  • Gr. 2 – echitatie.
  • Gr. 3 – tir cu arcul,arme paint-ball.
  • Gr. 4 – cicloturism / sporturi motorizate.
 • 20.00 – 20.30 – cina
 • 21.00 – 22.30  – discoteca,jocuri de cabana,karaoke.
 • 22.30                  – stingerea

P1030741 Ziua III MARTI

 • 08.00 – 08.30 – desteptarea, igiena personala
 • 08.30 – 09.00 – inviorare, elemente de autoaparare
 • 09.00 – 09.30 – mic dejun
 • 09.30 – tehnici de salvare montană – Cheile Râşnoavei  – Tehnici de căţărare-traversare (tiroliană)-rapel, P1000735tehnici salvare montană
 • 14.00 – 17.00 – zbor cu avionul – aeronavă ultraușoară, Aerodrom Ghimbav
 • 17.30 – 19.30 – circuit aplicativ cu trageri cu armele de paint-ball
 •                          – ştafetă – echipa 1 cu echipa 2
 •                                          – echipa 3 cu echipa 4
 •                                          – echipele castigatoare intre ele.
 •                           – duel de foc – competitie pe echipe
 • 21.00 – 22.30  – karaoke/jocuri de cabana/discoteca.

Ziua IV  MIERCURI

 • 08.00 – 08.30 – desteptarea, igiena personalaP1030915
 • 08.30 – 09.00 – inviorare, elemente de autoaparare (lupta de strada)
 • 09.00 – 09.30 – mic dejun
 • 09.30 – 14.00 – rafting pe Olt- actiuni specifice in situatii de urgenta sau calamitate, picnic pe insulă, înot aplicativ – procedee de trecere a râului cu mijloace improvizate
 • 15.00 – 17.00 – Paradisul Acvatic/Garden Park – înot si relaxare
 • 17.00 – 20.00 – speologie – Pestera Valea Cetătii
 • 21.00 – 22.30  – karaoke/jocuri de cabana/discoteca.

poza-diham Ziua V – JOI

 • 08.00 – 08.30 – desteptarea, igiena personala
 • 08.30 – 09.00 – inviorare, elemente de autoaparare
 • 09.00 – 09.30 – mic dejun
 • 09.30  – iniţiere în supravieţuire, trai şi viaţă în munţi – traseu montan – cabana Diham sau cabana Mălăieşti, instalare tabara de corturi, picnic, tehnici de supravietuire pe munte, pregatirea hranei / apei / tipuri de focuri, orientare cu sau fara busola pe timp de zi si noapte, cina la foc de tabara, cantece si jocuri de munte si cabană
 • 23.00  – stingerea; în funcţie de condiţiile meteo se va dormi în cort sau la cabană

Ziua VI – VINERI

 • 08.00 – 08.30 – desteptarea, igiena personală
 • 08.30 – 09.00 – inviorare, elemente de autoaparare14940295
 • 09.00 – 09.30 – mic dejun
 • 09.30                 – strângerea taberei, deplasarea catre Cabana Himalaya
 • 14.30            – prânz
 • 17.00 – 23.00  – artă şi strategie medievală: “Asediul cetăţii – trăieşte în prezent o zi din Evul Mediu” – Sărbatoare medievală – turnir medieval, carnaval medieval, foc de tabara
 • 23.00 – stingerea

Ziua VII – SÂMBĂTĂ

 • 08.00 – 08.30 – desteptarea, igiena personala
 • 08.30 – 09.00 – inviorare, elemente de autoaparare
 • 09.00 – 09.30 – mic dejun
 • 09.30 – 10.30 – strângerea taberei
 • 10.30 – 11.30 – exerciţii demonstrative
 • 11.30 – 12.00 – premierea participantilor
 • 12.00 – 12.30 – prânz
 •  12.30               – încheierea taberei si deplasarea spre casa

Echipa de instructori:

Activitatile sunt coordonate de o echipa de instructori profesionisti, atestati, specializati in diverse discipline sportive, cu experienta indelungata, coordonată de:

 • Prof. Vasile Dogaru, președinte ClubP1000701 Sportiv Eco Alpin
  profesor educatie fizica si sport, specializare schi  alpinism, instructor trupe speciale schi, parașutism, scafandrerie, alpinism, arte marțiale
  membru în cadrul expediției romanești în Himalaya, Everest, 2003
 • Prof. Ioan Crețulescu, coordonator tehnic programe, șeful echipei de instructori
  profesor de educatie fizica si sport in cadrul Academiei Fortelor Aeriene
  campion national la orientare sportiva, schi, atletism, experienta 20 ani in domeniul metodicii educatiei fizice si sportului

Se asigura absolut tot echipamentul de protectie corespunzator (hamuri, casca, carabiniere, cordeline, soc absorber etc.).
Programul activitatilor poate fi adaptat in functie de cerintele coordonatorilor de grup, de varsta copiilor si de conditiile meteo.

În categoria Uncategorized | 4 comentarii

Supervizare Psihologie clinică – București și Constanța

Centrul de evaluare, expertiză, intervenție psihologică

EXPERT PSY

Grup Supervizare în Psihologie Clinică

supervizare 2016-2017 armand veleanovici

 • București
  • psih. Armand VELEANOVICI, PhD
 • Constanța
  • psih. Ana-Maria AGAPE, MA
  • psih. Armand VELEANOVICI, PhD
 • Durata: 50 ore, 12 luni (conform cerinţelor Colegiului Psihologilor din România)
 • Cost: 125 lei/lună;
 • Preț redus pentru psihologii angajați în sistemul bugetar: 100 lei/lună.
 • Se adresează psihologilor atestaţi în psihologie clinică, practicant în supervizare.
 • Activitatea de supervizare vizează în principal analiza și discutarea cazurilor de evaluare, psihodiagnostic și intervenție psihologică întâlnite în practică de psihologul supervizat.
 • Obiectivele acestor ședințe sunt dobândirea, consolidarea, clarificarea cunoștințelor teoretice și abilităților practice privind:
 • Reglementări legale și organizarea activității:
  • legislația aplicabilă în domeniu;
  • codul deontologic al profesiei de psiholog;
  • activitatea psihologului practician în psihologie clinică;
  • managementul cabinetului de psihologie clinicã;
  • metodologia evaluãrii clinice.
 • Psihologie clinică și psihopatologie – DSM, ICD;
 • Evaluare clinică și psihodiagnostic:
  • evaluarea dezvoltării;
  • evaluarea cognitivã și neuropsihologicã;
  • evaluarea comportamentalã;
  • evaluare subiectiv-emoționalã;
  • evaluarea personalitãții
  • evaluarea mecanismelor de coping/adaptare/defensive;
  • evaluarea unor aspecte psihologice specifice cuplului, familiei sau altor grupuri.
 • Metode de evaluare clinică: interviul clinic, anamneza, observaţia clinică.
 • Principalele instrumente psihologice utilizate în procesul de evaluare clinică, în funcție de specificul activității psihologului supervizat:
  • chestionarele ASEBA – CBCL, YSR, TRF;
  • interviuri (structurate, semistructurate): SCID, KID SCID;
  • teste de evaluare a dezvoltării: Denver II, Bateria de evaluare neurocognitivă NEPSY;
  • teste de evaluare cognitivă: Raven, SON-R, WISC IV, YSQ, CAS++;
  • teste de evaluare a afectivităţii: CDI, MASC, Scalele Hamilton de Anxietate și Depresie; Scala de atitudini disfuncționale DAS, Profilul distresului emoțional PDE, Scalele de anxietate EMAS;
  • chestionare de evaluare a personalității: MMPI, MCMI, NEO FFI, ZKPQ, FFPI, CP5F;
  • teste proiective de desen: DAP, DAT, DAF;
  • teste proiective complexe: CAT, TAT, Szondi, Rorschach;
  • teste de evaluare a deteriorării cognitive: MMSE, Testul Ceasului, Scala Reisberg, Scala ADL.
 • Intervenția psihologică, în limitele competenței psihologului clinician;
 • Metodologia de cercetare științifică aplicată în psihologia clinică;
 • Elaborarea unor documente specifice activității psihologului  clinician: raport de evaluare clinică și psihodiagnostic, aviz psihologic etc.
 • Formarea profesională, susținerea de workshop-uri teoretice și practice, în funcție de domeniul de competență.
 • Periodic vor fi evaluate cunoștințele acumulate și activitatea profesională a psihologilor supervizați.
 • Informații suplimentare și înscrieri:
  • Ana-Maria AGAPE – 0732 360 433
  • Armand VELEANOVICI – 0722427352
În categoria Uncategorized | 2 comentarii

Revista de Psihologie clinică și Psihoterapie

Primul număr al Revistei de Psihologie clinică și Psihoterapie a ieșit de sub tipar.

CUPRINS

 • Magdalena DUMITRANA, PhD Coperta_Revista final 1 pag
  Utilizarea Testului STELE – VALURI în identificarea tulburărilor emoționale la copii
 • Armand VELEANOVICI, PhD, Gabri
  ela DUMITRIU, PhDs

  Alienarea parentală
 • Cristiana LEVIȚCHI
  Un caz cu pene
 • Maria Corina BACALEAROS
  Calitatea vieții pacienților cu boli rare și a familiilor lor
 • Armand VELEANOVICI, PhD
  Abuzul şi neglijarea copilului
 • Patricia STAN
  Copiii și comunicarea de către părinți a deciziei de a divorța
 • Maria Corina BACALEAROS, Eftihița CRĂCIUN, PhD
  Sănătatea mintală – factori de sanogeneză
 • Luria ȘERBAN, PhD
  Suferința scriitorului Kafka și a personajelor lui
 • Livia Maria BUTAC, PhD
  Psihoterapia integrativa ca alternativa de formare profesională
 • Antonia VELEANOVICI
  Constantin Radulescu-Motru
 • Test: Trauma Symptom Checklist for Children (TSCC)
 • Recenzie: Istorii – Cazuri terapeutice istorisite inedit,
  Autor: Cristiana Alexandra LEVIȚCHI
 • Recenzie: Evaluare, expertiză, intervenție psihologică în situații de divorț
  Autori: Armand VELEANOVICI, PhD, Gabriela DUMITRIU, PhDs

Varianta electronică (format pdf) o puteți descărca de aici.

În categoria Uncategorized | 2 comentarii