Proiect E-MOTION

The main goal of the project is to develop, test and implement a comprehensive model of support for highly sensitive children

The E-motion Project tackles EU horizontal priority of „Inclusive education, training (…)” by involving parents in cooperation with schools and by underlining that early prevention against social exclusion  as well give the answer to how to improve early childhood education and care. The developed model will help teachers to work with students with high risk of social exclusion and as a consequence there will be less dropouts and people with difficulties in labour market.

Project addresses the challenges of EU communication on school development by equipping teachers at early stages of education in innovative diagnostics tool supporting works with children with special educational needs. It also offers the model of cooperation among teacher-parents and schools in general, support all target groups with supporting educational materials and online advises. Its general idea is to develop model of assessment and support for children at risk of exclusion and early school leaving. The area of interest will be a particularly important aspect which is the emotional functioning, and the idea that the right approach and learning of high-quality skills and competencies are key to help and support.

Proiectul E-motion sprijină prioritatea europeană pentru educația și training-urile incluzive prin implicarea părinților într-un proces de cooperare cu școlile și prin faptul că subliniază că acțiunile timpurii împotriva excluderii sociale sunt la rândul lor importante pentru îmbunătățirea educației încă din copilăria mică. Modelul dezvoltat va ajuta profesorii să lucreze cu elevii cu risc crescut de excludere socială,  iar ca o consecință fenomenul abandonului școlar va scădea, odată cu dificultățile întâlnite de unii oameni pe piața muncii.

Proiectul își propune să depășească obstacolele europene în materie de dezvoltare școlară prin sprijinirea educatorilor responsabili cu stadiile primare de educație cu instrumente de diagnostic inovative în lucrul lor cu copii cu cerințe educaționale speciale. Oferă, de asemenea, un model de cooperare între educatori și părinți și școli în general, și sprijină toate grupurile țintă cu materiale educaționale și sfaturi online.

Ideea generală a proiectului este să dezvolte un model de evaluare și suport pentru copiii cu risc de excludere socială și abandon școlar precoce. Domeniul de interes este un aspect foarte important, și anume funcționalitatea emoțională și ideea că abordarea corectă și dobândirea unor competențe de înaltă calitate sunt cheia oferirii ajutorului și suportului.

Parteneri:

  • WSEI – University of Economics and Innovation, Lublin, Polonia
  • Universidad de la LAGUNA, Tenerife, Spania
  • Istituto Comprensivo Statale B. LORENZI FUMANE, Verona, Italia
  • JOUDG BRESHIA, Debar, Macedonia
  • Universidad de BURGOS, Spania
  • EXPERT PSY, Romania