Asociația Expert Psy

Asociaţia Expert Psy își propune susținerea și promovarea dezvoltării Psihologiei ca știință și profesie și creșterea profesionalismului psihologilor practicieni.

Asociaţia Expert Psy este înregistrată ca furnizor de formare profesională la Colegiul Psihologilor din România, nr. aviz RF-II-B-162/2014

Asociaţia Expert Psy urmăreşte atingerea următoarelor obiective:
1) încurajarea dezvoltării şi aplicării psihologiei în diverse domenii de activitate: psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie; psihologia muncii, transporturilor și serviciilor; psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională; psihopedagogie specială; psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională;
2) organizarea de cursuri de formare profesională complementară și continuă pentru psihologi în specialitățile psihologice menționate la pct. 1;
3) oferirea de servicii psihologice în specializările profesionale menționate la pct. 1;
4) organizarea de activități de practică și supervizare profesională;
5) editarea, publicarea, distribuirea, vânzarea de publicaţii, reviste, cărți şi alte lucrări de specialitate, precum și materiale publicitare;
6) traducerea, multiplicarea si difuzarea unor lucrări de specialitate din literatura internațională;
7) construcția și dezvoltarea de software;
8) organizarea și participarea la proiecte de cercetare ştiinţifică şi aplicativă în psihologie, îmbunătăţirea metodelor de cercetare şi aplicarea rezultatelor cercetării, crearea şi dezvoltarea de metodologii necesare activităţii psihologilor;
9) inițierea, aplicarea și participarea la proiecte cu sau fără finanțare, individuale sau în parteneriat public-privat, pentru dezvoltarea psihologiei și a sistemului de formare profesionala a psihologilor și pentru dezvoltarea cercetării psihologice;
10) înființarea unei baze de date si a unei biblioteci dedicate psihologiei;
11) invitarea unor specialiști din țară și străinătate pentru organizarea de workshop-uri, conferințe și seminarii de specialitate;
12) încurajarea şi facilitarea accesului la informaţia ştiinţifică de specialitate;
13) diseminarea informaţiilor din domeniul psihologiei, atât pentru specialişti cât şi pentru cei interesaţi de domeniu;
14) organizarea de manifestări ştiinţifice şi profesionale, seminarii, conferinţe, întâlniri profesionale, sesiuni de instruire/formare, campanii publice de informare, activităţi şi programe cu caracter cultural, ştiinţific, educaţional şi/sau umanitar etc.;
15) organizarea de conferințe de presă, realizarea de emisiuni radio și tv, organizarea de simpozioane, întâlniri tematice, precum și alte manifestări în domeniile de interes;
16) facilitarea şi crearea de contacte/parteneriate cu diferite instituţii, asociaţii şi fundaţii, furnizori de programe de formare profesională, pe plan local, naţional şi internaţional;
17) susţinerea schimburilor interculturale şi a mobilităţii specialiştilor în cadrul unor programe de burse, schimburi de experienţă, stagii practice sau de formare, etc.;
18) reprezentarea intereselor psihologilor pe lângă autorităţile statului, cele care reglementează profesia sau alte instituții;
19) creşterea nivelului de profesionalizare a membrilor asociației;
20) îmbunătăţirea calificării psihologilor prin propunerea de standarde profesionale, etice, şi educaţionale;
21) oferirea de suport şi asistenţă propriilor membri, în limita posibilităţilor;
22) organizarea de manifestări ecologice, eco-turistice, excursii și conferințe tematice;
23) înființarea de societăți comerciale și alte activități economice pentru și în legătură cu obiectivele și scopul asociației, în beneficiul asociației.

Lasă un răspuns