Abuz și Divorț

CENTRUL DE EVALUARE, EXPERTIZĂ, INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ

ÎN SITUAȚII DE ABUZ, DIVORȚ ȘI ALIENARE PARENTALĂ

București, Calea Plevnei 16 (Piața M. Kogălniceanu), ap. 1

oferă servicii de evaluare, expertiză, consiliere psihologică și psihoterapie pentru copii şi adulţi:

Evaluare și expertiză psihologică

 • expertiza psihologică judiciară (la solicitarea instanței) expert psiholog divortsau extrajudiciară (la solicitarea părinților) a copilului, părinților și relației dintre aceștia, în situații de separare sau divorț, abuz, neglijare, alienare parentală, violență domestică;
 • evaluarea psihologică a copilului pentru identificarea eventualelor simptome    consecutive abuzului, post-separare sau divorț;
 • evaluarea relațiilor familiale (familie nucleară / familie extinsă);
 • evaluarea abilităților și a competențelor parentale;
 • asistare psihologică și consultanță în procedurile judiciare – audiere, interogatoriu,  în situaţii de punere în executare a unei hotărâri judecătoreşti, monitorizarea programului de legături personale;
 • evaluarea unor aspecte psihologice specifice cuplului sau familei.

family-tree-clipart-9c4E4nycEConsiliere și psihoterapie pentru copil, adult și familie

 • în scopul optimizării, autocunoaşterii şi dezvoltării personale şi / sau în scopul prevenţiei şi remiterii problemelor emoţionale, cognitive şi de comportament;
 • în probleme psihologice, psihopatologice şi în situaţii de risc;
 • optimizarea proceselor de cuplu, familie, grup;
 • consilierea și psihoterapia copilului și părinților în situații de divorț și abuz pentru o mai bună adaptare la noua situație familială;
 • consilierea părinților pentru îmbunătățirea abilităților parentale;
 • grupuri de dezvoltare, psihoterapie și suport pentru copii și adulți;
 • spațiu special pentru monitorizarea întâlnirilor dintre părinte și copil;
 • ateliere de educație parentală cu privire la prevenirea riscului de traumă a copilului,  asociat divorțului;
 • articole și publicații, ghiduri și materiale informative.

Informații suplimentare:

 • psih. pr. Armand VELEANOVICI, PhD, 0722 427 352, psiconsulting@gmail.com
 • psih. sp. Gabriela DUMITRIU, PhDs, 0726 231 833, gabrielacdumitriu@yahoo.com