Centrul Expert Psy

CENTRUL DE EVALUARE, EXPERTIZĂ, INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ

EXPERT PSY

București, Calea Plevnei 16 (Piața M. Kogălniceanu), ap. 1

oferă servicii de evaluare, expertiză, consiliere psihologică și psihoterapie pentru copii şi adulţi

Evaluare și expertiză psihologică

 • expertiza psihologică judiciară (la solicitarea instanței) expert psiholog divortsau extrajudiciară (la solicitarea părinților) a copilului, părinților și relației dintre aceștia, în situații de separare sau divorț, abuz, neglijare, alienare parentală, violență domestică;
 • evaluarea psihologică a copilului pentru identificarea eventualelor simptome consecutive abuzului, post-separare sau divorț;
 • evaluarea relațiilor familiale (familie nucleară / familie extinsă);
 • evaluarea abilităților și a competențelor parentale;
 • asistare psihologică și consultanță în procedurile judiciare – audiere, interogatoriu,  în situaţii de punere în executare a unei hotărâri judecătoreşti, monitorizarea programului de legături personale;
 • evaluarea efectelor stresului posttraumatic şi ale altor tulburări psihice în cazul victimelor unor accidente, agresiuni sau alte forme de violenţă;
 • evaluarea unor aspecte psihologice specifice cuplului sau familei.

Evaluări psihologice pentru toate categoriile de vârstă

 • evaluare cognitivă, stabilire de IQ; bubblesheetsmall
 • evaluare neuropsihologică;
 • evaluare comportamentală;
 • evaluarea stării afective;
 • evaluarea personalităţii;
 • evaluarea dezvoltării;
 • evaluarea stării de sănătate mintală;
 • evaluarea discernământului
 • evaluare psihologică în vederea identificării nevoilor de intervenție psihologică.

family-tree-clipart-9c4E4nycEConsiliere și psihoterapie pentru copil, adult și familie

 • în scopul optimizării, autocunoaşterii şi dezvoltării personale şi / sau în scopul prevenţiei şi remiterii problemelor emoţionale, cognitive şi de comportament;
 • în probleme psihologice, psihopatologice şi în situaţii de risc;
 • optimizarea proceselor de cuplu, familie, grup;
 • consilierea și psihoterapia copilului și părinților în situații de divorț și abuz pentru o mai bună adaptare la noua situație familială;
 • consilierea părinților pentru îmbunătățirea abilităților parentale;
 • grupuri de dezvoltare, psihoterapie și suport pentru copii și adulți;
 • spațiu special pentru monitorizarea întâlnirilor dintre părinte și copil;
 • ateliere de educație parentală cu privire la prevenirea riscului de traumă a copilului,  asociat divorțului;
 • psihoterapie individuală și de grup pentru victimele unor accidente rutiere sau de muncă;
 • articole și publicații, ghiduri și materiale informative.

Psihologia muncii

Evaluare, avizare, selecţie, training resurse umane

 • evaluarea aptitudinilor şi eliberare de aviz psihologic pentru protecţia muncii;
 • evaluare, selecţie în vederea angajării, autorizării sau menţinerii în funcţie;
 • orientare şcolară şi profesională.
 • formare, orientare şi repartiţie în muncă după criterii psihologice;
 • analiza psihologică a muncii;

Avize psihologice obligatorii la angajare şi menţinerea în funcţie, pentru:

 • personal cu funcţii de decizie;
 • cadre didactice;
 • personal sanitar superior, mediu şi personal educativ;
 • persoane care lucrează la înălţime;
 • persoane care lucrează în condiţii de zgomot:
 • persoane care lucrează în condiţii de izolare:
 • persoane care lucrează în tura de noapte:
 • persoane care lucrează în câmpuri de electrofrecvenţă,
 • persoane care manipulează substanţe toxice şi stupefiante;
 • persoane care lucrează în subteran;
 • persoane care conduc autoturismul firmei;
 • cetăţeni străini care lucrează în România;
 • susţinere concurs (admitere) pentru notar, avocat, mediator etc.
 • admitere instituţii de învăţământ (ex: Institutul Naţional al Magistraturii);
 • angajarea in structurile antifraudă (Agenţia Naţională de IntegritateANAF).

   Psihologia transporturilor – Aviz psihologic pentru:

 • obţinerea permisului de conducere, categoriile A, A1, AM, B, B1, C, C1, D, D1.
 • obținerea permisului de conducere ambarcațiuni de agrement

Informații și programări:

 • Armand Veleanovici, PhD, supervizor în psihologie clinică și consiliere psihologică, psiholog clinician, consilier psihologic, psihoterapeut principal, specializare în psihologia muncii și transporturilor;
  • 0722 427352
  • psiconsulting@gmail.com
 • Gabriela Dumitriu, PhDs, psiholog clinician specialist, psihoterapeut;
  • 0726 231 833
  • gabrielacdumitriu@yahoo.com