Centrul Expert Psy

CENTRUL DE EVALUARE, EXPERTIZĂ, INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ

EXPERT PSY

București, Strada Ernest Broșteanu 15

oferă servicii de evaluare, expertiză, consiliere psihologică și psihoterapie pentru copii şi adulţi

Evaluare și expertiză psihologică

 • expertiza psihologică judiciară (la solicitarea instanței) expert psiholog divortsau extrajudiciară (la solicitarea părinților) a copilului, părinților și relației dintre aceștia, în situații de separare sau divorț, abuz, neglijare, alienare parentală, violență domestică;
 • evaluarea psihologică a copilului pentru identificarea eventualelor simptome consecutive abuzului, post-separare sau divorț;
 • evaluarea relațiilor familiale (familie nucleară / familie extinsă);
 • evaluarea abilităților și a competențelor parentale;
 • asistare psihologică și consultanță în procedurile judiciare – audiere, interogatoriu,  în situaţii de punere în executare a unei hotărâri judecătoreşti, monitorizarea programului de legături personale;
 • evaluarea efectelor stresului posttraumatic şi ale altor tulburări psihice în cazul victimelor unor accidente, agresiuni sau alte forme de violenţă;
 • evaluarea unor aspecte psihologice specifice cuplului sau familei.

Evaluări psihologice pentru toate categoriile de vârstă

 • evaluare cognitivă, stabilire de IQ; bubblesheetsmall
 • evaluare neuropsihologică;
 • evaluare comportamentală;
 • evaluarea stării afective;
 • evaluarea personalităţii;
 • evaluarea dezvoltării;
 • evaluarea stării de sănătate mintală;
 • evaluarea discernământului
 • evaluare psihologică în vederea identificării nevoilor de intervenție psihologică.

family-tree-clipart-9c4E4nycEConsiliere și psihoterapie pentru copil, adult și familie

 • în scopul optimizării, autocunoaşterii şi dezvoltării personale şi / sau în scopul prevenţiei şi remiterii problemelor emoţionale, cognitive şi de comportament;
 • în probleme psihologice, psihopatologice şi în situaţii de risc;
 • optimizarea proceselor de cuplu, familie, grup;
 • consilierea și psihoterapia copilului și părinților în situații de divorț și abuz pentru o mai bună adaptare la noua situație familială;
 • consilierea părinților pentru îmbunătățirea abilităților parentale;
 • grupuri de dezvoltare, psihoterapie și suport pentru copii și adulți;
 • spațiu special pentru monitorizarea întâlnirilor dintre părinte și copil;
 • ateliere de educație parentală cu privire la prevenirea riscului de traumă a copilului,  asociat divorțului;
 • psihoterapie individuală și de grup pentru victimele unor accidente rutiere sau de muncă;
 • articole și publicații, ghiduri și materiale informative.

Psihologia muncii

Evaluare, avizare, selecţie, training resurse umane

 • evaluarea aptitudinilor şi eliberare de aviz psihologic pentru protecţia muncii;
 • evaluare, selecţie în vederea angajării, autorizării sau menţinerii în funcţie;
 • orientare şcolară şi profesională.
 • formare, orientare şi repartiţie în muncă după criterii psihologice;
 • analiza psihologică a muncii;

Avize psihologice obligatorii la angajare şi menţinerea în funcţie, pentru:

 • personal cu funcţii de decizie;
 • cadre didactice;
 • personal sanitar superior, mediu şi personal educativ;
 • persoane care lucrează la înălţime;
 • persoane care lucrează în condiţii de zgomot:
 • persoane care lucrează în condiţii de izolare:
 • persoane care lucrează în tura de noapte:
 • persoane care lucrează în câmpuri de electrofrecvenţă,
 • persoane care manipulează substanţe toxice şi stupefiante;
 • persoane care lucrează în subteran;
 • persoane care conduc autoturismul firmei;
 • cetăţeni străini care lucrează în România;
 • susţinere concurs (admitere) pentru notar, avocat, mediator etc.
 • admitere instituţii de învăţământ (ex: Institutul Naţional al Magistraturii);
 • angajarea in structurile antifraudă (Agenţia Naţională de IntegritateANAF).

   Psihologia transporturilor – Aviz psihologic pentru:

 • obţinerea permisului de conducere, categoriile A, A1, AM, B, B1, C, C1, D, D1.
 • obținerea permisului de conducere ambarcațiuni de agrement

Informații și programări:

 • Armand Veleanovici, PhD, supervizor în psihologie clinică și consiliere psihologică, psiholog clinician, consilier psihologic, psihoterapeut principal, specializare în psihologia muncii și transporturilor;
  • 0722 427352
  • psiconsulting@gmail.com
 • Gabriela Dumitriu, PhDs, psiholog clinician specialist, psihoterapeut;
  • 0726 231 833
  • gabrielacdumitriu@yahoo.com