Expertiză psihologică

CENTRUL DE EVALUARE, EXPERTIZĂ, INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ

din cadrul Asociației EXPERT PSY

oferă servicii de evaluare, expertiză, consiliere psihologică și psihoterapie pentru copii şi adulţi:

 • evaluarea efectelor stresului posttraumatic şi ale expert psiholog divortaltor tulburări psihice în cazul victimelor unor accidente, agresiuni sau alte forme de violenţă;
 • în situaţii de abuz, neglijare, alienare parentală;
 • în situaţii de violenţă domestică;
 • evaluarea ataşamentului şi a relaţiilor cu părinţii, pentru stabilirea custodiei minorilor, a domiciliului şi a programului de legături personale;
 • evaluarea unor aspecte psihologice specifice copilului, adultului, cuplului sau familei.

Expertiza psihologică a copilului și părinților acestuia pentru stabilirea autorității părintești, a domiciliului copilului şi a timpului de vizitare reprezintă un demers complex, ce cuprinde:

 • interviul cu părintele (părinţii), eventual evaluarea acestora – 1-3 şedinţe;
 • evaluarea clinică a copilului, pe parcursul a cel puţin 3 şedinţe, cu aplicare de teste psihologice relevante pentru obiectivul evaluării;
 • evaluarea relațiilor dintre părinți și copil/copii.

     În Raportul de expertiză psihologică clinică sunt notate informaţii despre:

 • dezvoltarea cognitivă şi afectivă a copilului,
 • starea de sănătate psihică a acestuia
 • ataşamentul faţă de părinţi,
 • abilităţile de relaţionare în familie, cu adulţii şi egalii,
 • eventuala prezenţă a unor semne/simptome de abuz;
 • date despre părinţi, urmărindu-se în principal prezenţa/absenţa unor afecţiuni somatice sau tulburări psihice ce pot influenţa optima îngrijire a copilului, abilităţile și competența parentală.

   Raportul de expertiză psihologică clinică se încheie cu concluzii asupra situaţiei copilului şi recomandări de specialitate legate de stabilirea custodiei unice sau comune, stabilirea domiciliului, programul de legături personale cu fiecare dintre părinți, eventual consiliere sau psihoterapie pentru copil sau/şi părinte/părinţi, toate acestea fiind subordonate interesului superior al copilului.

   Informații suplimentare:

 • Armand VELEANOVICI, PhD, 0722 427 352, psiconsulting@gmail.com
 • Gabriela DUMITRIU, MA, PhDs, 0726 231 833, gabrielacdumitriu@yahoo.com
 • Ana-Maria AGAPE, MA, psih. pr., 0732 360 433, ana.agape@gmail.com

Lasă un răspuns