Evaluare, expertiză, intervenție psihologică în situații de divorț

Armand Veleanovici, PhD și Gabriela Dumitriu, PhDs.

Evaluare, expertiză, intervenție psihologică în situații de divorț

     Ajunsă la a doua ediție revăzută și adăugită, lucrareacarte evaluare expertiza psihologica divort își propune să ofere psihologilor implicați în evaluarea și expertiza psihologică a copilului o metodologie clară și coerentă, inspirată atât din literatura de specialitate, cât și din experiența profesională a autorilor, profesioniști din sistemul de protecție a copilului, implicați direct în sute de cazuri de evaluare și intervenție psihoterapeutică în situații de divorț, abuz și neglijare asupra copilului.

Iată opiniile unor personalități din domeniul Psihologiei privind lucrarea de față:

  • Prof. univ. dr. Matei Georgescu, psihanalist: „Familia, în diferitele sale forme, devine un fenomen de studiu esențial în măsura în care este, prin criza în care se află, reflexul holografic timpurilor și spațiilor sociale actuale. De aceea, lucrarea de față nu este doar justificată, ci necesară celor care îndeletnicesc cu acest fenomen, în genere și în special cu ceea ce înseamnă dificultățile, uneori chiar cu reflexii patologice ale familiei”.
  • Conf. univ. dr. Valentina Olărescu: „Abordarea holistică, de către autori, a problemelor evaluării, expertizei și intervenției în situații de divorț, demonstrează competențe teoretice și practice desăvârșite, ce le-au permis materializarea și juxtapunerea lor în lucrarea prezentă. Lucrarea deține toate atributele bunelor practici în domeniul complex al asistenței psihologice a familiei în situații de divorț – structură, sens, informație, experiență, consecvență, formă și fond”.
  • Psiholog principal dr. Mara Adriana Priceputu: „Volumul, conceput într-o manieră integrativă, abordează în mod detaliat domeniul expertizei și evaluării psihologice a copilului, adultului și familiei, absolut necesar în procesele de divorț, pentru ca ulterior să propună o abordare terapeutică integrativă în cazurile de criză familială. Astfel, recomandările și sugestiile cuprinse în carte sunt utile din perspectiva specialiștilor implicați în cazuistica separării familiale, putând constitui, în acest sens, un ghid de bune practici în domeniul de față”.
  • Lector univ. dr. Elena-Claudia Rusu: „Consider salutară inițiativa colegilor noștri, autorii acestei cărți, de a oferi prin intermediul ei un valoros instrument de lucru, inedit, pentru toți specialiștii implicați în evaluarea și consilierea psihologică a membrilor familiei care experienţiază divorțul, cu scopul realizării interesului superior al copilului”.
  • Nu mai este disponibilă