Curs EVALUARE, EXPERTIZĂ, INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ CLINICĂ PENTRU COPIL ȘI FAMILIE

Asociația EXPERT PSY organizează în București, începând cu luna septembrie 2015, cursul de formare continuă

EVALUARE, EXPERTIZĂ, INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ CLINICĂ PENTRU COPIL ȘI FAMILIE

 • Cursul este avizat profesional de Colegiul Psihologilor din România, Anexa 2 din 26.06.2015 la Avizul Profesional nr. RF-II-B-162, psihologii participanți beneficiind de 150 credite.
 • Cursul vizează dobândirea de către participanți a competențelor de evaluare, expertiză și intervenție psihologică pentru  copil, adult și familie, a deprinderilor necesare aplicării și interpretării instrumentelor de evaluare și psihodiagnostic prezentate, redactării și prezentării rapoartelor de evaluare și/sau expertiză psihologică clinică judiciară sau extrajudiciară, și a unor tehnici de intervenție psihologică clinică.
 • Cursul se va desfășura în perioada septembrie 2015 – iunie 2016. Include 12 module totalizând 140 ore, respectiv 7 weekend-uri a câte 20 de ore lunar, sâmbătă și duminică, urmate de 10 ore de practică psihologică supervizată.
 • Cursul se va încheia prin prezentarea de către fiecare participant a unui raport de evaluare/expertiză psihologică clinică.

DETALII ȘI ÎNSCRIERI

 • Armand Veleanovici, 0722427352, psiconsulting@gmail.com

STRUCTURA CURSULUI (MODULE)

 1. Metodologia evaluării psihologice clinice, formator: Rozeta Drăghici, 10 ore, 12 septembrie 2015
 2. Evaluarea clinică a vârstnicului, formator: Rozeta Drăghici, 10 ore, 13 septembrie 2015
 3. Evaluarea și expertiza psihologică a copilului și adolescentului, formatori: Armand Veleanovici și Ana Maria Agape, 10 ore, 17 octombrie 2015
 4. Evaluarea și expertiza psihologică clinică pentru copilul abuzat / neglijat și în situații de divorț, formatori: Armand Veleanovici și Gabriela Dumitriu, 10 ore, 18 octombrie 2015
 5. Evaluarea și expertiza psihologică a familiei, formator: Cristian Petrescu, 20 ore, 29-30 noiembrie 2015
 6. Psihopatologia și evaluarea psihologică clinică a  adultului, formator: Cristina Oprea, 20 ore, 23-24 ianuarie 2016
 7. Instrumente utilizate pentru evaluarea și expertiza psihologică clinică a adultului, formator: Armand Veleanovici, 10 ore, 20 februarie 2016
 8. Evaluare, expertiză, intervenție pentru copilul cu dizabilități, formator: Atena Stoica, 10 ore, 21 februarie 2016
 9. Tehnici proiective utilizate în evaluarea și expertiza clinică, formator: Armand Veleanovici, 10 ore, 26 martie 2016
 10. Tehnici expresiv-creative de evaluare și intervenție în familie, formatori: Armand Veleanovici și Gabriela Dumitriu, 10 ore, 27 martie 2016
 11. Evaluarea clinică a copilului cu tulburări somatoforme, de adaptare și alte tulburări diagnosticate în perioada  copilăriei, formator: Cristiana Levițchi, 10 ore, 16 aprilie 2016
 12. Evaluare și intervenție în familie prin metode și tehnici psihodinamice, formator: Cristiana Levițchi, 10 ore, 17 aprilie 2016

Practică  psihologică supervizată – Armand Veleanovici, Cristiana Levițchi, Ana Maria Agape, Gabriela Dumitriu, 10 ore, martie – mai 2016.

Evaluare finală: mai 2016.

FORMATORI

Formatorii sunt psihologi clinicieni practicieni, cu experiență îndelungată și relevantă.

 • Rozeta Drăghici, PhD, supervizor în psihologie clinică și psihoterapie, psiholog principal la Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” (din 1998), lector universitar asociat, Universitatea București, practică privată;
 • Armand Veleanovici, PhD, supervizor în psihologie clinică și consiliere psihologică, coordonatorul Centrului de Consiliere DGASPC Sector 2 București (din 2006), practică privată;
 • Cristiana Alexandra Levițchi, MA, supervizor în psihologie clinică, psihoterapeut, Spitalul Clinic de Copii „Victor Gomoiu” (2000-2014), Clinica Sanador (din 2014), practică privată;
 • Cristina Oprea, MA, supervizor în psihologie clinică, psiholog principal la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” (din 1998), practică privată;
 • Cristian Petrescu, MA, supervizor în psihologie clinică și psihoterapie, psiholog principal la Spitalul Universitar de Psihiatrie „Socola” Iași (din 1996), terapeut atestat European Family Therapy Association (EFTA), practică privată;
 • Atena Stoica, MA, supervizor în psihologie clinică, psihoterapeut, coordonator Centrul de zi de recuperare și resurse pentru copiii cu disabilități multiple și familiile lor, DGASPC Sector 2 (2000 – 2011), Director programe pentru dezinstituționalizarea și incluziunea în comunitate a tinerilor și adulților cu disabilități Asociația Pro Act Suport (din 2011), practică privată;
 • Ana Maria Agape, MA, supervizor în psihologie clinică, psihoterapeut, psiholog principal la Serviciul de Intervenţie în Situaţii de Abuz, Neglijare, Trafic și Migraţie DGASPC Sector 2 (2004-2012), CJRAE Constanța (din 2012), practică privată;
 • Gabriela Dumitriu, MA, psiholog clinician și psihoterapeut specialist, Centrul de Consiliere și Sprijin pt. Părinți și Copii DGASPC Sector 4 (din 2007), practică privată.

TEMATICA MODULELOR

MODULUL 1: METODOLOGIA EVALUĂRII PSIHOLOGICE CLINICE

 • Formator: Rozeta Drăghici
 • Rezumatul modulului:
 • Teoria şi metododologia psihologiei clinice
  • Interviul clinic
  • Observaţia clinică
  • Testele şi scalele clinice
  • Studiul de caz
 • Definirea evaluării psihologice clinice
  • Introducere
  • Obiectivele evaluării psihologice clinice
  • Deontologie
 • Tehnicile evaluării psihologice clinice
  • Atitudinile psihologului clinician
  • Stabilirea relaţiei interpersonale în cadrul evaluării psihologice clinice
 • Raportul de evaluare psihologică clinică          

MODULUL 2: EVALUAREA CLINICĂ A VÂRSTNICULUI

 • Formator: Rozeta Drăghici
 • Rezumatul modulului:
 • Problematica generală şi rolul evaluării gerontopsihologice
  • Principii generale de evaluare psihologică a persoanei vârstnice
  • Rolul evaluării gerontopsihologice
 • Evaluarea funcţiilor cognitive la vârstnici
  • Evaluarea elementară şi screening a funcţiilor cognitive
  • Neuropsihologia îmbătrânirii cognitive patologice şi normale
  • Evaluarea deteriorării cognitive
 • Evaluarea depresiei persoanei vârstnice
  • Importanţa evaluării psihodiagnostice a depresiei la vârstnic
  • Principalele scale de evaluare a depresiei persoanei în vârstă
  • Relaţionarea cu vârstnicii aflaţi în dificultate – probleme specifice în familie

 MODULUL 3: EVALUAREA ȘI EXPERTIZA PSIHOLOGICĂ A COPILULUI SI ADOLESCENTULUI 

 • Formatori: Armand Veleanovici, Ana Maria Agape
 • Rezumatul modulului:
  • legislația aplicabilă în domeniu;
  • metodologia evaluării și expertizei psihologice clinice;
  • ghidul de bune practici în domeniul clinic elaborat de Colegiul Psihologilor;
  • interviul cu copilul și cu părinții;
  • observaţia;
  • evaluarea stării psihice prezente;
  • principalele tulburări clinice ale copilului (conform DSM);
  • principalele instrumente utilizate în psihologia clinică (scurtă prezentare şi aplicaţii): chestionarele ASEBA; interviul clinic structurat – KID SCID; teste de evaluare a dezvoltării: Denver II, Bateria de evaluare neurocognitivă NEPSY; teste de evaluare cognitiva: Raven, WISC IV, SON-R; teste de evaluare a afectivităţii: Child Depression Inventory – CDI, Multidimensional Anxiety Scale for Children – MASC; Sistemul de evaluare clinică – SEC; Scala de iraţionalitate pentru copii şi adolescenţi; Scala de convingeri raţionale pentru copii.

MODULUL 4: EVALUAREA SI EXPERTIZA PSIHOLOGICĂ CLINICĂ PENTRU COPILUL ABUZAT / NEGLIJAT ȘI ÎN SITUAȚII DE DIVORȚ

 • Formatori: Armand Veleanovici, Gabriela Dumitriu
 • Rezumatul modulului:
  • activitatea psihologului în domeniul evaluării, expertizei și protecţiei copilului abuzat/neglijat și în situații de divorț;
  • legislația în vigoare privind abuzul și neglijarea copilului și divorțul (stabilirea custodiei și domiciliului, programul de vizitare);
  • definirea abuzului şi neglijării;
  • tipuri de abuz: fizic, sexual, emoţional;
  • semnele abuzului;
  • consecinţe ale abuzului;
  • tulburări determinate de abuz/neglijare (conform DSM): tulburarea reactivă de ataşament; tulburările anxioase: anxietatea de separare, stresul acut, stresul posttraumatic; tulburarea depresivă.
  • alienarea parentală;
  • specificul evaluării / expertizei clinice a copilului abuzat/neglijat;
  • metodologia evaluării / expertizei clinice a copilului abuzat/neglijat;
  • specificul evaluării și expertizei clinice a copilului și familiei în situații de divorț;
  • metodologia evaluării și expertizei clinice a copilului și familiei în situații de divorț;
  • formulare utilizate în evaluarea și expertiza clinică a copilului și familiei în situații de divorț;
  • instrumente specifice utilizate în evaluarea / expertiza clinică a copilului abuzat/neglijat și situații de divorț;
  • întocmirea raportului de evaluare și expertiză clinică în situații de abuz, neglijare și divorț. 

MODULUL 5: EVALUAREA ȘI EXPERTIZA PSIHOLOGICĂ A FAMILIEI

 • Formator: Cristian Petrescu
 • Rezumatul modulului:
  • principii, metode si tehnici de familie
  • evaluarea relației  Individ- – Familie – Societate
  • stabilire setting familial
  • presedinta si sedinta (negociere si priorizare obiectiv)
  • concepte cheie ale evaluării / expertizei psihologice a familiei: alianta, coalitia, loialitatea, granite, subsisteme, cauzalitate circulara, comunicare secventiala
  • tabloul cauzal si harta structurala a familiei
  • tehnica psihogenogramei
  • ciclurile etapelor de viata in familie
  • blocaje in tranzitia intre cicluri
  • tehnica scalarii relationale
  • tehnica structurii familiale
  • matrice de baza in relatii dificile (abuz/violenta)
  • dinamica traumatologica de tip familial
  • modelul circumplex de evaluare a sistemului familial/conjugal
  • evaluare globala a microclimatului familial centrat pe modelul functional si pe modelul echilibrat
  • introducere in terapia sistemului familial
  • scala clinica de analiza a coeziunii si flexibilitatii in cuplu
  • chestionarul de evaluare a coeziunii si flexibilitatii in familie

MODULUL 6: PSIHOPATOLOGIA ȘI EVALUAREA PSIHOLOGICĂ CLINICĂ A  ADULTULUI

 • Formator: Cristina Oprea
 • Rezumatul modulului:
  • Tulburarea psihică – defect, disabilitate și handicap;
  • Interviul clinic – structură, importanța și dificultăți în aplicare;
  • Evaluarea clinică a adultului
   • Tulburări mentale și de comportament datorate substanțelor psihoactive
    • Evaluarea severității dependenței;
    • Concepte: dependență, sevraj, toleranță, abstinență;
    • Dependența la alcool;
    • Dependența la droguri ilicite;
    • Tulburarea psihotică indusă de substanțe;
    • Sindromul amnestic indus de substanțe;
    • Implicații socio-profesionale și familiale ale consumului de droguri și alcool
   • Schizofrenia, tulburările schizotipale și tulburările delirante;
    • Schizofrenia –  forme de manifestare;
    • Particularități în evaluarea pacientului cu schizofrenie;
    • Particularități ale interviului clinic;
    • Particularități de integrare socială, profesională și familială a pacientului cu schizofrenie;
    • Tulburări delirante persistente;
    • Tulburări acute și tranzitorii;
    • Tulburări schizoafective;
   • Tulburări ale dispoziției;
    • Tulburarea afectivă bipolară;
    • Episodul maniacal;
    • Episodul depresiv;
    • Tulburarea depresivă recurentă;
   • Tulburările nevrotice corelate cu stresul și tulburări somatoforme
    • Tulburările anxios-fobice;
    • Tulburările anxioase;
    • Tulburarea obsesiv-compulsivă;
    • Reacție la stres sever și tulburări de adaptare;
    • Tulburări disociative;
    • Tulburări somatoforme;
   • Tulburări ale instinctului alimentar;
   • Tulburări ale personalității și comportamentul adultului;
   • Retardarea mentală 

MODULUL 7: INSTRUMENTE UTILIZATE PENTRU EVALUAREA ȘI EXPERTIZA PSIHOLOGICĂ CLINICĂ A ADULTULUI

 • Formator: Armand Veleanovici
 • Rezumatul modulului:
 • principalele instrumente utilizate în evaluarea clinică a adultului (scurtă prezentare şi aplicaţii):
  • Interviul clinic structurat – SCID;
  • Sistemul de evaluare clinică – SEC;
   • Scala de depresie Hamilton;
   • Scala de anxietate Hamilton;
   • Profilul distresului afectiv;
   • Chestionarul de autoevaluare a sănătăţii mentale;
  • Millon Clinical Multiaxial Inventory;
  • Minnesota Multiphasic Personality Inventory – MMPI;
  • platforma de evaluare Cognitrom Assessment System – CAS;
   • Chestionarul Schemelor Cognitive Young (YSQ),
   • Chestionarul Profilul distresului emoţional (PDE),
   • Scala atitudinilor disfuncţionale (DAS),
   • Scala de acceptare necondiţionată a propriei persoane (USAQ),
   • Scala de atitudini şi convingeri (ABS-II);
   • Scala de stimă de sine;
   • Scala de autoeficacitate;
   • Scala de atitudini disfuncţionale.
  • Evaluare cognitivă: testul Raven;
  • Chestionarele de personalitate NEO FFI, ZKPQ, FFPI, CP5F;
  • Evaluarea deteriorării cognitive: MMSE, Testul Ceasului, Scala Reisberg;
  • Scala GAF.

 MODULUL 8: EVALUARE, EXPERTIZĂ, INTERVENȚIE PENTRU COPILUL CU DIZABILITĂȚI

 •  Formator: Atena Stoica
 •  Rezumatul modulului:
  • prezentarea tulburarilor diagnosticate initial in perioada de sugar, in copilarie sau in adolescenta (clasificare conform DSM);
  • criterii de diagnostic, diagnostic diferențial si tulburari asociate;
  • evaluarea / expertiza clinică a copiilor cu dizabilități in vederea încadrării intr-o categorie de handicap;
  • evaluarea / expertiza clinică a copilului cu dizabilități:
   • interviul cu copilul și cu părinții;
   • observaţia;
   • principalele instrumente utilizate (scurtă prezentare şi aplicaţii):
    • Testul DENVER (DDST II);
    • Matrici Progresive Raven color;
    • Bateria de evaluare neurocognitivă NEPSY;
    • Childhood Autism Rating Scale – CARS;
    • Fabulele Duss;
    • KOHS – screening aptitudini cognitive nonverbale;
    • BASC -2 – evaluarea comportamentului;
    • PORTAGE – program de interventie timpurie;
    • teste proiective (Testul Arborelui, Testul Persoanei);
    • scara de dezvoltare a limbajului C. Paunescu;
  • intervenţie specifică;
   • programe de terapie specifică;
   • terapia ocupaţională, activităţi de învăţare, comunicare, joc;
   • dezvoltarea abilităților de viață independentă;
   • consilierea psihologică a familiei copiilor cu dizabilități;
  • prezentări de cazuri.

MODULUL 9: EVALUAREA CLINICĂ A COPILULUI CU TULBURĂRI SOMATOFORME, DE ADAPTARE ȘI ALTE TULBURĂRI DIAGNOSTICATE ÎN PERIOADA  COPILĂRIEI 

 • Formator: Cristiana Levițchi
 • Rezumatul modulului:
  • interviul și observația copilului și a părinților;
  • evaluarea stării psihice prezente;
  • evaluarea contextului familial, profesional, social economic, cultural în care se manifestă problemele psihologice;
  • principalele tulburări clinice ale copilului (conform DSM):
   • ticul, enurezis, econprezis, anxietatea de separare, tulburarea reactivă de atașament a perioadei de sugar;
   • tulburarea de adaptare (cu dispoziție anxioasă și depresivă, cu perturbare a conduitei);
   • tulburarea de stress postraumatic;
   •  tulburările somatoforme (tulburările de somatizare, tulburarea somatoformă nediferențiată, tulburarea de conversie, tulburarea algică, hipocondria etc);
  • instrumente utilizate în evaluarea clinică a copilului cu tulburări somatoforme, de adaptare și alte tulburări (scurtă prezentare şi aplicaţii);
  • cauzele somatizarilor si rolul lor in familie – abordare din perspectiva diverselor psihoterapii dinamice si umaniste (adleriana, analiza tranzactionala, psihanaliza);
  • ilustratii de cazuri evaluate prin teste proiective (testul persoanei, Testul arborelui, Testul familiei, Fabule Duss, Testul Lusher, CAT, TAT);
  • educaţie pentru sănătate și asistență psihoterapeutică în context familial și școlar;
  • elaborarea programelor de promovare a sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor, la nivel individual și de familie.

MODULUL 10: TEHNICI PROIECTIVE UTILIZATE IN EVALUAREA CLINICĂ 

 • Formator: Armand Veleanovici
 • Rezumatul cursului:
  • prezentare teoretică şi aplicaţii practice, discuții cazuri clinice de evaluare și psihodiagnostic utilizând
   • testele proiective de desen:
    • Testul Arborelui,
    • Testul Persoanei,
    • Testul Familiei,
    • Testul Casei,
    • Testul Cuibului,
    • Desenul Animalului inexistent;
   • planșele tematice CAT, TAT;
   • Fabulele Düss.

 MODULUL 11: EVALUARE ȘI INTERVENȚIE ÎN FAMILIE PRIN METODE ȘI TEHNICI PSIHODINAMICE

 • Formator: Cristiana Levițchi
 • Rezumatul modulului:
  • tipuri de evenimente stresante și mecanisme de coping;
  • evaluarea cuplului si familiei din perspectiva psihoterapiei adleriene, analizei tranzactionale, terapiei transgenerationale de familie: sistemul familiei – subsistemele (cuplu, copii, familie extinsă), structura sistemului, granițele și regulile dintre subsisteme, tipul de diferențiere a eului, tipul de atașament, stil de relaționare, stil de comunicare, transmiterile transgeneraționale, tipurile de jocuri psihologice/de putere (triunghiul dramatic), constelația familiei (rolul și alianțele inconștiente, elemente importante ale experiențelor timpurii ale unui copil, informații despre părinți și ceilalți copii din familie, dinamicile familiei, constelația surorilor și fraților, comportamentul părinților, atmosfera familiei, modelul feminin și cel masculin din familie, rolurile din familie, valorile familiei, locul fiecăruia în familie, ordinea în familie, interacțiunea dintre părinți, miturile și secretele din familie, tipologiile din familie, episcenariul);
  •  Modalități de lucru:
   • interviurile luate membrilor cuplului/familiei referitoare la diferite aspecte ale vieţii de cuplu/familiale;
   • harta cronologică a evenimentelor familiale;
   • scale şi chestionare pentru evaluarea cuplului și familiei;
   • desenul familiei şi ale variante;
   • desenul cuplului marital;
   • genograma;
  • prezentare/discuții de cazuri de consiliere /psihoterapie in familie;
  • elaborarea, implementarea și monitorizarea programelor de promovare a sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor, la nivel familial;
  • planuri țintite de intervenție în familie și asistență în context familial/parenting. 

MODULUL 12: TEHNICI EXPRESIV-CREATIVE DE EVALUARE ȘI INTERVENȚIE ÎN FAMILIE

 • Formatori: Armand Veleanovici, Gabriela Dumitriu
 • Rezumatul cursului:
  • specificul evaluării și expertizei psihologice a familiei – noțiuni generale legate de metodologia evaluării;
  • dimensiuni evaluate în abordarea familiei:  stiluri de comunicare dintre membri, stiluri cognitive; caracteristici ale sistemului familial- tipul de granițe, alianțe, rolul membrilor în dinamica familială; stiluri comportamentale ale membrilor; scopul comportamentelor; caracteristicile conflictului; atitudinea față de copii, modele educaționale; jocuri psihologice în triada victimă-persecutor-salvator.
  • metode expresiv-creative de evaluare și intervenție (teorie si practică)
  • planul de intervenție psihologică clinică în familiei: descrierea problemei identificate; obiectivele intervenției; structura ședințelor; selectarea metodelor și tehnicilor adecvate; implementarea; temele intre ședințe; revizuirea;  măsurarea periodică și finală a rezultatelor.
  • metode si tehnici:
   • sculptura familiei;
   • rotația desenelor;
   • colajul de familie / colajul progresiv;
   • „jocul continentelor” – evaluarea granițelor familiale;
   • jocul de rol situațional;
   • blazonul familiei;
   • artgenograma;
   • modelajul ca metodă de restructurare relațională;
   • metoda construcției comune;
   • metoda “Poveste de familie”;
   • jocul cu marionete;
   • filmul și fotografia ca metode de intervenție;
   • instrumentele muzicale în intervenție.
  • prezentări de cazuri: prezentare teoretică şi aplicaţii practice, discuții cazuri clinice de evaluare, expertiză și intervenție prin metode expresiv-creative.
Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Salvează legătura permanentă.

Un răspuns la Curs EVALUARE, EXPERTIZĂ, INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ CLINICĂ PENTRU COPIL ȘI FAMILIE

 1. Pingback: Curs de 1 an – 150 credite copsi – EVALUARE, EXPERTIZĂ, INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ CLINICĂ PENTRU COPIL ȘI FAMILIE organizat de Asociația EXPERT PSY | Cris A Levitchi

Lasă un răspuns